pensiiPensiile a peste 5.000 de vârstnici arădeni vor fi recalculate, după ce Curtea Constituţională a declarat ne­constituţionale unele dispoziţii pentru modificarea Legii Pen­siilor. Această măsură va fi pusă în aplicare după ce, Curtea Constituţională a dat dreptate chiar unor pensionari arădeni. Astfel, dosarele de pensie des­chise de la 1 ianuarie 2011 şi 22 ianua­rie 2013 ar urma să fie recalculate până la finele acestui an. Conducerea Casei Judeţene de Pensii Arad a făcut o situaţie privind numărul pensiilor care urmează să intre la recalculare, după ce metodologia după care se va face asta va fi clară şi în teritoriu.
La finele lunii trecute, Curtea Constituţională a constatat că anumite dispoziţii din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice sunt neconstituţionale.
Mii de pensionari ar urma să pri­meas­că mai mulţi bani de anul viitor, după ce Curtea Constituţională, cu majoritate de voturi a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de trei arădeni, în dosare ale Tribunalului Arad – Secţia Civilă. În aceste condiţii, după publicarea motivării deciziei CCR privind Legea Pensiilor, dosarele de pensie deschise de la începutul anului 2011 şi până la 22 ianuarie 2013 intră la recalculare. Dispoziţiile nu pot fi aplicate retroactiv însă, ci numai pentru pensiile care au intrat în plată din 2013. Pen­siile recalculate ar trebuie să crească de anul viitor.
Creşteri de anul viitor
Lucrurile nu sunt însă simple, de­oarece, această măsură ar putea produce inechităţi, întrucât ar rezulta coeficienţi mai mari în anii 2011 şi 2012, pentru care se face recalcularea. Mai exact, după recalculare ar putea exista diferenţe. Deocamdată însă, casele de pensii aşteaptă indicaţii pentru revizuirea dosarelor de pensii. Potrivit directorului Casei Judeţene de Pensii Arad, Mihaela Vasil – care speră că măsura nu va da curs unor inechităţi, la nivel de Arad, ar urma să fie recalculate 5.469 de pensii. „În intervalul ianuarie 2011 şi 22 ianuarie 2013 au fost deschise 7.050 de dosare de pensie. Nu ar urma să fie recalculate toate, pentru că 1.581 dintre acestea au coeficientul corect. Ar urma să fie recalculate 5.469. Deocamdată nu am primit nimic pentru aplicarea măsurii însă, recalcularea se va face direct din sistem. Când vom avea mai multe informaţii le vom prezenta“, a susţinut Mihaela Vasil, directorul Casei Judeţene de Pensii Arad.
Curtea Constituţională a publicat la jumătatea acestei săptămâni, motivarea deciziei, potrivit căreia, casele de pensii ar fi trebuit să recalculeze din oficiu drepturile de pensie deschise începând cu anul 2011. Curtea arată că articolul 170 din Legea 263/2010 pri­vind sistemul unitar de pensii publice trebuia să intre în vigoare mai târziu decât restul prevederilor din lege, res­pectiv la 1 ianuarie 2012. Termenul a fost prorogat pentru 1 ianuarie 2013, astfel că, până la acea dată, indicele de corecţie reglementat de textul de lege nu a putut fi aplicat pensiilor obţinute la 1 ianuarie 2011, când restul legii a intrat în vigoare.
Potrivit articolului 170 din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, „pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual (…) se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul precedent şi va­loarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată“. La nivel de ţară, peste 200.000 de pensii ar urma să fie recalculate.

Recomandările redacției