ArustiAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Arad a emis decizii de impunere în cazul a peste 500 de contribuabili care au datorii la fondul de pensii. Potrivit reprezentanţilor AJFP, suma pe care o datorează fiecare a fost stabilită în urma unor declaraţii depuse în mod benevol.  „Începând cu 1 iulie 2012 administraţia fiscală a preluat şi contribuţiile de asigurări sociale. Pentru anul 2013, conform formularelor 600 «Declaraţie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii», depuse de contribuabili, Fiscul a emis deciziile de impunere. Declaraţia s-a completat şi depus de către persoanele care au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, respectiv: întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale; membrii întreprinderii familiale; persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice; persoanele care realizează venituri din profesii libere; persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad. Acesta a ţinut să precizeze că persoanele care sunt asigurate la sistemul public de pensii, conform Legii nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modi­ficările şi completările ulterioare, precum şi cele care beneficiază de una din categoriile de pensii acordate în sistemul public de pensii nu au obligaţia depunerii declaraţiei. „Baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale este venitul declarat, care nu poate fi mai mic de 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv 9.336 lei pe an, şi nici mai mare decât echivalentul a de cinci ori acest câştig. Contribuabilii al căror venit rămas după deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate în scopul realizării acestui venit, respectiv valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub nivelul minim menţionat, nu datorează contribuţie de asigurări sociale”, a mai spus Arusti.
Reprezentanţii AJFP Arad au ţinut să precizeze că în cazul în care contribuţiile nu vor fi plătite, se vor percepe penalizări, astfel încât toate persoanele somate sunt sfătuite să-şi îndeplinească obligaţiile pe care le au.

Recomandările redacției