OLYMPUS DIGITAL CAMERAPeste 5,4 milioane de lei a adunat administraţia judeţeană la buget, din venituri provenite din concesiuni şi închirieri. Consiliul Judeţean a stabilit cam cu ce bani se va alege din redevenţele ce le are de încasat de la companiile la care este acţionar.
În proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului este trecută o sumă de 5.422.000 de lei, la capitolul „venituri din concesiuni şi închirieri“.
Aşa cum s-a stabilit la începutul anu­lui, Compania de Apă a datorat cea mai mare sumă cu titlu de redevnţă Consi­liului Judeţean, şi anume 4.682.043 de lei, faţă de 4.486.790 de lei, redevenţă percepută cu un an în urmă. „Nivelul redevenţei se ajustează anual de către părţi la un nivel egal cu valoarea amortizării anuale specifice, aferentă mij­loacelor fixe concesionate operatorului până la data de 31 decembrie a anului precedent, calculată asupra valorii finanţate din alocaţii de la bugetul de stat, bugetul local sau fonduri nerambursabile (PHARE, ISPA)“, s-a menţio­nat într-un document justificativ al CJA.
Cu alte cuvinte, mare parte a sumei provine de la Compania de Apă, în timp ce, de la Compania de Transport Public, administraţia are de încasat o redevenţă de doar 96.000 de lei. De la Aeroport, CJA nu ia prea mult, pentru că, dimpo­trivă, aerogara este cea care are nevoie de susţinere. Pentru Aeroportul Internaţional Arad, redevenţa este de doar 85.000 de lei. Şi în fine, 278.000 de lei a mai rămas de încasat de la o socie­tate, la care se adaugă chiriile CJA, de 220.000 de lei şi cele ale Companiei de Apă, de 60.000 de lei.
Nu în ultimul rând, veniturile din dividente, de la Compania de Apă se ridică la 2,287.000 de lei. Trebuie spus că, alte venituri din proprietăţi, CJA nu mai are, potrivit proiectului de buget.

Recomandările redacției