avocatul poporului primaBiroul Teritorial Timişoara al Avocatului Poporului şi-a făcut public bilanţul pe 2012. Conform celor declarate de Roxana Marcu, coordonatorul biroului, anul trecut au fost în audienţă 101 persoane din judeţul Arad, fie la sediul din Timişoara, fie la Arad, cu ocazia audienţelor susţinute lunar în municipiu. „Din totalul petiţiilor înregistrate în 2012, un număr de 87 de petiţii au venit din partea arădenilor (51 bărbaţi şi 36 femei). Petiţiile au fost depuse fie cu ocazia audientelor, fie prin poştă, fax sau mail. Din totalul de 87 de petiţii depuse de arădeni, doar 40 au fost constituite dosare, restul nefiind de competenta Avocatului Poporului. La finalul anului 2012, din cele 40 de dosare înregistrate 15 au fost soluţionate favorabil, 23 nefavorabil, două dosare fiind încă în lucru”, susţine Roxana Marcu.
Printre instituţiile care au intrat în atenţia Avocatului Poporului se numără Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, pentru tergiversarea acordării de despăgubiri în baza Legii 10/2001, Legii  9/1998 şi a Legii 290/2003; Societatea Romană de Radiodifuziune, pentru plata taxei radio-tv; Serviciul de pensii militare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, pentru refuzul plăţii retroactive a pensiei, conform unei hotărâri ju­de­cătoreşti, Consiliul Superior al Magis­traturii, primării care nu au respectat drepturile cetăţenilor. Mai trebuie spus că Biroul Teritorial Timişoara al Avocatului Poporului a soluţionat cazul unei pensionare din Arad care a avut pensia poprită ilegal mai bine de un an, după ce a garandat pentru un împrumut. Asta, după cefFemeia s-a plâns că instituţia de credit care avea de recuperat un debit de la persoana pentru care a garantat i-a pus poprire pe pensie fără a mai apela la un exe­cutor judecătoresc, aşa cum ar fi fost legal.
O altă arădeancă a sesizat Avocatul Poporului pentru a se plânge că a rămas fără indemnizaţia de creştere a copilului. În cele din urmă problema femeii a fost rezolvată.
Drepturi încălcate
Roxana Marcu susţine că în majoritatea petiţiilor oamenii s-au plâns de încălcări ale dreptului de proprietate privată, ale dreptului de petiţionare, ale dreptului la un nivel de trai decent, dreptului la muncă şi protecţia socială a muncii. Au fost şi cazuri în care petenţii s-au plâns că autorităţile publice le-au încălcat drepturile. „Pe parcursul anului 2012 s-au prezentat în audienţă la sediul Biroului Teritorial Timişoara 780 de persoane. Cu ocazia acestor audienţe au fost înregistrate petiţii prin care au fost sesizate încălcări ale drepturilor persoanelor fizice de catre autorităţi ale administraţiei publice şi regii autonome. Dacă problemele sesizate nu au fost de competenţa instituţiei noastre, petenţii au primit îndrumări necesare rezolvării problemelor ridicate.  Începând cu anul trecut au fost susţinute lunar audienţe şi în celelalte două judeţe din raza de competenţă a Biroului Teritorial Timişoara, respectiv la Arad şi Reşiţa, ceea ce a determinat înregistrarea unei creşteri semnificative a numărului de petiţii din judeţele Arad şi Caraş-Severin (115 petiţii în 2012, faţă de 29 petiţii în 2011). În viitor, în măsura în care volumul petiţiilor dintr-o anumită zonă va creşte, se vor acorda audienţe şi în alte oraşe, pentru un dialog nemijlocit cu cetăţenii care vor să se adreseze instituţiei Avocatul Poporului. Separat de audienţe, la dispeceratul Biroului Teritorial Timişoara persoanele fizice s-au adresat şi telefonic la numărul 0256/220321, în special cei aflati la mari distante sau netransportabili, fiind receptionate 549 apeluri telefonice. Multe persoane au ales, de asemenea, să ne contacteze în scris sau pe adresa de mail a biroului avptimis@avp.ro”, a declarat Roxana Marcu. Aceasta mai spune că pe parcursul anului 2012 s-au înregistrat 265 de petiţii, din care 154 formulate de bărbaţi şi 111 de femei. În comparaţie cu anul trecut s-a înregistrat astfel o creştere a numărului de petiţii cu aproximativ 5%. „Din totalul petiţiilor primite, 161 de petiţii au fost reţinute spre soluţionare, ceea ce denotă o mai bună asimilare a acestei instituţii în rândul cetăţenilor, a atribuţiilor şi competenţelor Avocatului Poporului în sfera relaţiilor cetăţean – instituţii publice. Cu toate acestea, imposibilitatea instituţiei Avocatul Poporului de a interveni în activitatea judecatorească şi de a asista cetăţeanul în litigiile aflate pe rolul instantelor, a ne­mulţumit unele persoane care s-au adresat biroului nostru. Trebuie subliniat faptul că Avocatul Popo­rului este o instituţie a medierii, a dialogului şi nu o instituţie care să aibă putere de coerciţie asupra instituţiilor publice”, a continuat Roxana Marcu.
Trei anchete
Reprezentanţii instituţiei au ţinut să menţioneze că, în vederea îndeplinirii atribuţiilor constituţionale şi legale, Avo­catul Poporului poate demara anchete la sediul autorităţii publice reclamate pentru investigarea şi soluţionarea petiţiilor referitoare la încălcarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti de către autorităţile administraţiei publice. Astfel, anul trecut au fost iniţiate trei astfel de anchete. „De precizat că, în cazul petiţiilor privind ridicarea de excepţii de neconstituţionalitate a unor legi sau ordonanţe ale Guvernului sau ini­ţierea unui recurs în interesul legii, competenţa este declinată către instituţia centrală a Avocatului Po­po­rului. Ca drepturi constituţionale încălcate, cel mai des au fost reclamate încălcări ale  dreptului la proprietate privată (articolul 44 din Constituţie), dreptului la un nivel de trai decent (articolul 47), dreptului la muncă şi protecţiei sociale a muncii (articolul 41), dreptului la petiţio­nare (articolul 51) şi dreptului persoanei vătămate de o autoritate publică (articolul 52). Pentru a veni în întâmpinarea tuturor problemelor legate de încălcarea drepturilor şi li­bertăţilor cetăteanului de către autorităţi ale administraţiei publice sau regii autonome, persoanele din judeţele Timiş, Arad şi Caraş-Severin se pot adresa la sediul din Timişoara, Bulevardul Revoluţiei din 1989, nr. 17, la telefon/fax 0256/220321 sau pe adresa de e-mail avptimis@avp.ro”, a încheiat Roxana Marcu.

Recomandările redacției