S-a finalizat completarea de către părinți, online sau la unitatea de învățământ, a cererilor-tip de înscriere şi validarea acestora la unitatea de învățământ la care se solicită înscrierea în clasele pregătitoare. La nivelul judeţului Arad avem 2.878 cereri pentru copii aparţinând circumscriptiei şcolare şi 437 de cereri ale copiilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât cea de circumscripţie.
„În data de 18.03.2016, Consiliul de administraţie al ISJ Arad a ajustat planul de şcolarizare prin suplimentare cu locuri în clasele pregătitoare pentru anul şcolar 2016-2017, în funcţie de cererile de înscriere ale părinţilor şi de solicitările unităţilor de învăţământ. În data de 21 martie 2016 comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar va procesa cererile-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și reparti­zarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat acest lucru în cererea-tip de înscriere“, ne-a declarat Laura Nădăban, purtătorul de cuvânt al ISJ.
În perioada 22-24 martie 2016 comisia din unitatea de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți, va procesa cererile părinților care solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază.
În data de 25 martie 2016, are loc procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri şi au optat pentru revenirea la înscrierea în școala de circumscripție.

Recomandările redacției