dosarePersonalul didactic din învăţământ beneficiază de gradaţia de merit, acordată prin concurs. Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul Inspectoratului Şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază. Gradaţia de merit se atribuie pe o perioadă de cinci ani. „Au fost depuse 344 de dosare pentru obţinerea gra­daţiei de merit. În urma verificării lor, după ce s-au afişat rezultatele, au fost depuse 37 de contestaţii. Cele mai multe dintre acestea, 26, au rămas cu acelaşi punctaj, iar opt au obţinut un punctaj mai mare. Au existat şi trei dosare care în urma contestaţiilor au primit punctaj mai mic. Cele mai multe dosare au fost depuse la învăţători, 75, iar pentru educatori au fost depuse 57 de do­sare“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Din totalul dosarelor, cel mai probabil vor primi gradaţii de merit 198. Numărul de gradaţii care se vor acorda se calculează astfel: din numărul stabilit prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de conducere se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 4 ani, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului.
Personalul didactic, didactic auxiliar şi cel de conducere care a beneficiat de gradaţie de merit poate participa la un nou concurs. În schimb, personalul pensionat nu mai beneficiază de gradaţie de merit.
Pregătirea loturilor olimpice pentru concursurile şcolare, participarea, în calitate de membru al juriului sau al comitetului de organizare, la concursu­rile şi olimpiadele judeţene, interjude­ţene; organizarea şi participarea la spec­- tacole, expoziţii, concerte, simpozioane la nivel internaţional, naţional ori interjudeţean sau interşcolar; participarea la cursuri de formare sau coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei naţionale de acţiune comunitară reprezintă doar câteva criterii de obţinere a gradaţiei de merit.

Recomandările redacției