ulalaPe lângă pierderile imense de căldură, locatarii blocurilor din municipiu se confruntă şi cu probleme serioase atunci când vine vorba de apa rece. Dacă energia termică se pierde din cauza reţelelor învechite, când vine vorba de apă, apar dife­renţe uriaşe între cantitatea contorizată la intrarea în bloc şi cantitatea înregistrată de repartitoarele locatarilor. Motivul? Re­pre­zentanţii Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad (ULALA) vorbesc despre repartitoarele învechite, care nu mai fac faţă şi trebuie schimbate. „Diferenţele dintre apa care intră în bloc şi apa înregistrată de repartitoare e tot mai mare. Unele repartitoare au şi 20 de ani vechime, astfel încât este o diferenţă foarte mare între clasa de precizie a contoarelor montate la intrare în condominiu, în funcţie de care furnizorul emite factura şi consumul înregistrat de apartamente. Din această cauză, apar şi divergenţe între locatari, comitetele executive ale asociaţiilor şi administratori. Deşi asocia­- ţiile de proprietari s-au sesizat cu privire la aceste diferenţe, oamenii nu vor nici să-şi înlocuiască repartitoarele, nici să le repare. Locatarii s-au mulţumit să le aibă acolo. În aceste condiţii, vom organiza, vineri, la ora 17.00, în aula Facultăţii de Drept a Universităţii de Vest Vasile Goldis, si­tuată pe Bulevardul Revoluţiei, la numerele 94-96, o dezbatere cu tema «Modalităţi de reducere a diferen­ţelor – pierderilor de apă în asociaţiile de proprietari». Activitatea va avea un caracter informativ şi practic, ve­nind în sprijinul asociaţiilor de pro­prietari care se confruntă cu acest fenomen. Sunt invitaţi să participe conducerile asociaţiilor de proprietari membre U.L.A.L. sau administratorii acestora. Participă, de asemenea, experţi în domeniu şi reprezentanţi ai producătorilor de echipamente de contorizare”, a declarat Dorina Lupşe, preşedintele ULALA.
Legea prevede ca aceste diferenţe să fie repartizate în trei moduri, în funcţie de decizia luată în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari. Astfel, cantitatea de apă care nu a fost înregistrată de repartitoarele consumatorilor poate fi împărţită în funcţie de numărul de apartamente, în funcţie de numărul de persoane sau în funcţie de consumul fiecărui apartament. „Cum aceste diferenţe sunt tot mai mari, oamenii sunt tot mai nemulţumiţi. Am organizat astfel o întâlnire, pentru ca proprietarii să afle ce se poate face”, mai spune Dorina Lupşe.
La rândul său, Vasile Arion, prim-vicepreşedintele ULALA, atrage atenţia că diferenţele între contorul de la intrare şi repartitoare pot ajunge până la 50%. „Diferenţa teoretică acceptată este de 10-15%. Practic se ajunge la 30-40%, iar uneori s-a ajuns şi la 50%”, a ţinut să precizeze Arion.
Sfaturi pentru eliminarea pierderilor
Pe de altă parte, trebuie spus că reprezentanţii ULALA au şi câteva sfaturi pentru locatarii care doresc să reducă consumul de apă şi implicit să-şi reducă facturile. Astfel, Vasile Arion, susţine că pri­- mul pas ce trebuie făcut pentru evitarea unor surprize neplăcute constă în între­ţinerea, repararea şi etanşarea instalaţiilor interioare (conducte, robinete, vase WC) şi din subsolul blocului, în vederea eliminării pierderilor. O altă operaţiune care trebuie făcută constă în verificarea apometrelor pentru depistarea corectitudinii modului de instalare şi funcţionare şi a integrităţii sigiliilor. „Folosirea noii ge­neraţii de baterii, care datorită siste­mului încorporat de economisire a apei, reduce cu până la 30% consumul şi folosirea chiuvetelor economice re­prezintă o modalitate prin care se poate scădea semnificativ valoarea facturii. Pentru a elimina eventualele diferenţe care pot apărea, efectuarea citirii contoarelor individuale trebuie făcută în concordanţă cu data citirii contorului de branşament”, susţine prim-vicepreşedintele ULALA. De asemenea, contorizarea tuturor surselor de apă din apartamente; înlocuirea apometrelor individuale după două cicluri consecutive de utilizare ( n.r. – zece ani) cu apometre multijet sau volumetrice de clasa B sau C; verificarea metrologică punctuală; solicitarea verificării metrologice de către furnizor a contorului de branşament şi verificarea periodică a apometrelor individuale de către reprezentanţii asociaţiei, cu evidenţierea rezultatelor într-o fişă individuală şi cu dispunerea măsurilor ce se impun, reprezintă în opinia conducerii ULALA alte măsuri cu ajutorul cărora arădenii vor putea afla cu exactitate câtă apă au consumat. „Adunarea generală a asociaţiei trebuie să elaboreze un regulament propriu de repartizare a consumurilor de apă regulament ce urmează a fi introdus ca parte distinctă în statutul asociaţiei. În acest regulament se va detalia modul de calcul în toate situaţiile posibile, dife­renţele înregistrate în cursul consumului, a pierderilor, a scurgerilor acci­den- tale, golirilor de instalaţii, consumurile comune pentru activităţi gospo­dă­reşti, defecţiunile şi desigilările apo­metrelor, furturile sub orice formă. Mai trebuie avut în vedere că pre­zenţa impurităţilor de orice fel trebuie sesizată furnizorului, iar citirea apo­metrelor trebuie să se facă cu doi submultipli”, a încheiat Arion.

Recomandările redacției