OLYMPUS DIGITAL CAMERAPlanificarea pe regiune revine în atenţia autorităţilor. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest organizează mâine, 19 septembrie, la Consiliul Judeţean, o întâlnire de lucru pe tema procesului de planificare regională.
În cadrul întâlnirii se va face prezentarea principalelor aspecte ale strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, astfel încât, documentul în forma sa finală să reflecte cât mai fidel imaginea Regiunii Vest, din perspectiva tuturor instituțiilor relevante de la nivelul județului nostru. La dezbatere sunt aşteptaţi re­prezentanţi ai Consiliul Judeţean, Prefecturii, primăriile orașelor şi ai instituțiilor deconcentrate județene.
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest deţine un rol important în cadrul procesului de planificare regională, fiind instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu actorii rele­vanți din Regiunea Vest, Planul pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020, document care oferă o bază strategică esenţială pentru includerea măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanţare, indiferent de sursele de finanţare ale acestora. În Regiunea Vest, Planul pentru Dezvoltare Regională urmează să legitimize opţiuni strategice.
La finele lunii octombrie a anului 2011, preşedintele Consiliului Jude­ţean, Nicolae Ioţcu a fost ales ca pre­şedinte al Consiliului pentru Dezvol­tare Regională Vest, mandatul fiecărui preşedinte fiind de un an. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest şi este alcătuit din preşedinţii consiliilor judeţene şi câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, oră­şeneşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii. Acest consiliu alege un preşedinte şi un vicepreşedinte, care nu pot fi reprezentanţi ai aceluiaşi judeţ. Aceste funcţii sunt îndeplinite, prin rotaţie, pentru câte un mandat de un an, de către preşedinţii consiliilor judeţene.

Recomandările redacției