dezvoltarePlanul de dezvoltare a Regiunii de Vest, pentru perioada 2014 – 2020 a fost ieri dezbătut în prezenţa autorităţilor arădene, la iniţiativa Agen­ţiei pentru Dezvoltare Regională Vest. La întâlnire au participat reprezentanţi ai Consiliul Judeţean, Prefecturii, primăriile orașelor şi ai instituțiilor deconcentrate județene.
În cadrul întâlnirii s-a făcut pre­zentarea principalelor aspecte ale strategiei de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, astfel încât, documentul în forma sa finală să expună imaginea Regiunii Vest, din perspectiva tuturor instituțiilor importante de la nivelul județului nostru. La dezba­tere sunt aşteptaţi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean, Prefecturii, pri­mă­riilor orașelor şi ai instituțiilor de­concentrate județene.
Planul de Dezvoltare Regională al Regiunii Vest pentru perioada 2014-2020 este documentul de planificare strategică al Regiunii Vest realizat cu rolul de a orienta dezvoltarea regiunii şi de a fundamenta accesul Regiunii Vest la sursele de finanțare, inclusiv la Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene pentru perioada 2014 – 2020.
Până în prezent a fost lansat procesul de largă consultare publică prin punerea la dispoziţia partenerilor regionali şi tuturor persoanelor interesate a capitolelor analizei socio-economice. În următoarea etapă, pe langă validarea strategiei pentru dezvoltarea regională se va elabora un portofoliu de proiecte la nivelul Re­giunii Vest. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest are atribuţii importante în cadrul procesului de planificare regională, fiind instituţia abilitată să elaboreze, în parteneriat cu actorii relevanți din regiune, Planul pentru Dezvoltare Regională 2014 – 2020, document care oferă o bază strategică esenţială pentru include­rea măsurilor şi a proiectelor implementate la nivel regional în viitoa­- rele programe de finanţare, indife­rent de sursele de finanţare ale acestora.
Preşedintele Consiliului Judeţean, Nicolae Ioţcu a fost ales la finele anu­lui 2011, preşedinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest, cu un mandate pe un an. Consiliul pentru Dezvoltare Regională Vest este organismul regional deliberativ al Regiunii Vest şi este constituit din preşedinţii consiliilor judeţene şi câte un reprezentant al fiecărei categorii de consilii locale municipale, orăşe­neşti şi comunale din fiecare judeţ al regiunii.

Recomandările redacției