Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură informează că, prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1040 din 10 mai 2018 au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea Ani­- malelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porci­nelor și pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.
Totodată, prin Ordinul Minis­trului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1041 din 10 mai 2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Masura 14 – „Bunăstarea Animalelor” – pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor, iar prin Ordinul Mi­nistrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1042 din 10 mai 2018 a fost aprobat modelul Cererii de plată privind Măsura 14 – „Bunăstarea Animalelor” – pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor.
De precizat că, cererile de plată aferente pachetelor a) și b) ale Măsurii 14 – „Bunăstarea
Animalelor” au putut fi depuse la APIA până pe data 15 mai 2018, inclusiv.
Beneficiarii plăților sunt exploatațiile comerciale autorizate sanitar-veterinar, încadrate în categoria fermierilor activi (conform Regulamentul (UE), care își asumă voluntar angajamente
anuale în favoarea bunăstării animalelor.
Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de beneficiari. Prima compensatorie este platită anual, ca sumă fixă pe unitatea vita mare (UVM).
Plata este alocată în cadrul acestei măsuri în urma încheierii pe o perioadă de un an a unor angajamente voluntare în favoarea bunastarii animelelor.
Toate documentele se pot consultata pe site-ul APIA (www.apia.org.ro), la secțiunea Măsuri de Sprijin și IACS, subsecțiunea Măsuri delegate din PNDR.

Recomandările redacției