Consilierii locali s-au reunit ieri, în şedinţa de îndată, cu un singur punct pe ordinea de zi: aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Arad.
Deoarece procedura de licitație deschisă în vederea atri­buirii acordului – cadru pentru serviciul de salubrizare stradală și deszăpezire, demarată în data de 25.08.2017, nu a fost finalizată, s-a impus găsirea unei soluții pentru încheierea unui nou contract care să permită continuitatea şi permanenţa asigu­rării serviciului de salubrizare. În şedinţa ședința extraordinară de îndată din data de 02.05.2018 prin Hotărârea nr. 183 s-a aprobat documentația de atribuire (caietul de sarcini, modelul de contract de servicii) și modalitatea de atribuire a contractului de servicii, pentru prestarea serviciului public de salubrizare stradală, prin negociere fără pu­blicarea unui anunț. Operatorii care au avut ofertele admisibile în cadrul procedurii competitive au fost invitaţi să participe la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În urma negocierii din 11.05.2018, ofertantul declarat câștigător a fost SC Polaris M Holding SRL, criteriul de atribuire fiind prețul cel mai scăzut.
Tarifele negociate în cadrul procedurii au fost aprobate de către Consiliul Local. Astfel, pentru 15,5 lei pe mia de metri pătrați pentru măturatul manual și 8 lei pe mia de metri pătrați la măturatul mecanic compania Polaris M Holding a ,,smuls jucăriile“ principalului contracandidat și anume firma RER. „În cazul în care competitorii vor continua să se conteste, peste alte 90 de zile va trebui să reluăm toate aceste proceduri pentru a putea asigura continuitatea serviciului de salubrizare. Ca şi în cazul salubrizării menajere mă interesează un singur lucru: să nu-şi bată joc nimeni de noi. Noi suntem buni platnici, ne dorim curăţenie în oraş, iar firmele să-şi respecte angajamentele din contractele pe care le încheiem cu ele. Trebuie să-şi asume ceea ce ofertează”, a declarat viceprimarul municipiului Arad, Călin Bibarţ. Rămâne de văzut cum vor evolua lucrurile, însă cetățenii s-au cam săturat și au dreptul la un oraș curat.
(G.A.)

Recomandările redacției