masuriÎn scopul asigurării unui climat de siguranţă şi ordine publică în zona de competenţă şi în punctele de trecere ale frontierei, precum şi al fluidizării traficului de călători şi marfă, conducerea I.T.P.F. Oradea a dispus următoarele măsuri: asigurarea unei supravegheri sporite a frontierei de stat, prin aplicarea măsurilor legale pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere;  derularea unui control operativ şi civilizat, sens în care s-au dispus măsuri de suplimentare a personalului care-şi desfăşoară activitatea la controlul documentelor şi de creştere a numărului arterelor de control din punctele de frontieră, după caz;  promovarea şi asigurarea climatului de ordine şi disciplină, în scopul respectării drepturilor şi libertăţilor legale ale cetăţenilor, pentru prevenirea oricăror acte de abuz sau corupţie; optimizarea relaţiilor de conlucrare şi colaborare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, cu autorităţile de frontieră ale statelor vecine, pre­cum şi cu administraţia publică locală, pentru rezolvarea, în comun, a problemelor turiş­tilor, dar şi ale localnicilor; menţinerea în stare de operativitate a tuturor mij­loacelor de comunicaţii şi informatică, pregătirea personalului din subordine în vederea asigurării intervenţiei rapide în zona de competenţă, pentru rezolvarea situaţiilor deosebite şi fluidizarea fluxului la nivelul structurilor poliţiei de frontieră.

Recomandările redacției