Direcția Generală a Poliției Locale a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de circa 64.000 de lei, în decursul unei luni. Astfel, în luna decembrie 2018, la nivelul Direcției Generale Poliția Locală Arad au fost întocmite un număr de 215 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare totală de 64.167 lei. În perioada de referință, polițiști locali din cadrul Serviciului Ordine, Liniște Publică și Parcări 1 și 2 au întreprins acțiuni specifice, menite a asigura ordinea și liniștea publică. Au fost întocmite un număr de 82 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, în valoare de 10.032 lei. Dintre acestea, 44 de procese-verbale au fost încheiate pentru încălcarea prevederilor Legii 61/1991, privind normele de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cinci procese-verbale au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor Legii 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, un proces-verbal pentru nerespectarea prevede­- rilor Legii 349/2002/R, privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, 17 procese-verbale pentru încălcarea prevederilor HCLM 162/2006, privind gospodărirea municipiului Arad, 12 procese-verbale pentru nerespectarea prevederilor HCLM 297/2015, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad, respectiv trei procese-verbale pentru nerespectarea prevederilor Legii 12/1990, privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite . În același interval, s-a procedat la legitimarea unui număr de 278 de persoane.
Politiştii locali din cadrul Compartimentului Protecția Mediului, în perioada de refe­rință, au desfăşurat acţiuni de verificare a respectării obligaţiilor impuse persoanelor fizice şi juridice de către prevederile Legii 211/2011 privind regimul deşe­urilor, Legea 24/2007 privind administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, HCLM 297/2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare din municipiul Arad. Au fost întocmite un număr de 11 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, pentru încălcarea prevederilor Legii 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Valoarea totală a amenzilor este de 800 lei.
Amenzi pe drumuri
Polițiștii locali din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări au întreprins activități specifice în vederea asigurării desfășurării în condiții optime a traficului rutier pe raza municipiului. Astfel, au fost întocmite un număr de 92 de procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. Dintre acestea, trei procese-verbale au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor HCLM 303/2016, privind aprobarea Regulamentului de acces și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în municipiu, 88 de procese-verbale au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor HG 1391/2006, privind circulația pe drumurile publice, respectiv un proces-verbal pentru nerespectarea prevederilor Legii 448/2006, privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Valoarea totală a amenzilor este de 35.335 lei.
Biroul Pază Bunuri și Valori și-a desfășurat activitatea în patru obiective: Parcul Reconcilierii, Primăria Municipiului Arad, Palatul Cenad, Stadion I.C.R.T.I cu un efectiv de 17 agenți de pază, conform planului de activitate.
Dispecerizare și monotorizare
În perioada de referință, personalul Serviciului Dispecerat și Monitorizare a desfășurat, în conformitate cu atribuțiile specifice, mai multe activități. S-au primit și efectuat un număr de 1597 apeluri, dintre care: apeluri primite 960; sesizări primite telefonic –155; sesizări telefonice verificate operativ – 111; sesizări verificate confirmate – 82; sesizări verificate neconfirmate – 29; sesizări neverificate (personalul implicat în alte acți­uni) – 44; informații și consiliere – 805; apeluri telefonice efectuate 637 – (pentru sesi­- zări, informații și consiliere). Totodată, s-au înregistrat un număr de 339 identificări, astfel: identificări persoane – 203; verificări permise – 22; identificări auto – 98; mențiuni operative – trei; verificări firme/ONRC – 13; dis­poziții primite și transmise – 27. De asemenea, s-au monitorizat camerele de supraveghere funcționale, în vederea prevenirii și combaterii unor fapte de natură contravențională. S-a monitorizat sistemul de alarmare care comunică cu obiectivele Poliției Locale Arad, fără a se înregistra evenimente deosebite.
Peste 2.000 de persoane identificate
În perioada de referință, polițiștii locali din cadrul Biroului Evidență Procese-Verbale și Identificări Persoane au efectuate un număr de 2.052 identificări ale persoanelor în bazele de date ale MAI, la solicitarea polițiștilor locali în vederea încheierii de procese verbale de contravenție; au fost distribuite 200 invitații puse la dispoziție de SPCLEP Arad, persoanelor care au acte de identitate expirate și minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani și nu au acte de identitate. În ceea ce privește Biroul de Activitate și Control Comercial, polițiștii locali au desfășurat acțiuni specifice conform atribuțiilor stabilite prin fișa postului și a actelor normative în vigoare. Au fost întocmite un număr de 13 procese-verbale, pentru nerespectarea prevederilor HCLM 192/2017, privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale şi al pieţelor în municipiul Arad. Valoarea totală a amenzilor a fost de 4.500 lei.
Nu au fost găsite locuințe construite ilegal pe domeniul public
Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal au verificat lucrările de construcţii, inclusiv cons­- trucţiile cu caracter provizoriu, precum şi lucrările edilitar-gospodăreşti de pe raza municipiului. Au fost întocmite un număr de 17 procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor. Dintre acestea, șase procese-verbale au fost întocmite pentru încălcarea prevederilor Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, patru procese-verbale pentru nerespectarea prevederilor HCLM 235/2015, pentru refacerea la forma iniţială a carosabilului şi trotuarelor afectate de săpături, respectiv șapte procese-verbale pentru neres­- pectarea prevederilor Legii 185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate, valoarea amenzilor fiind de 13.500 lei.
Au fost efectuate patrulări în cartierele Micălaca, Grădiște, Aradul Nou, Sânnicolau Mic, Bujac și Gai, pentru identificarea construcțiilor improvizate construite ilegal pe domeniul public al municipiului Arad. Nu au fost identificate asemenea locuințe. Persoanele beneficiare de ajutor social au efectuat curățenie în zonele stabilite de Primăria Municipiului Arad, conform graficului.
Peste o mie de amenzi la „parcare”
În perioada de referință la nivelul Direc­ției Generale Poliția Locală Arad polițiștii locali împuterniciți au desfășurat următoarele activități aferente emiterii de către RECONS a notelor de constatare privind parcările cu plată din municipiul Arad. Au fost întocmite un număr de 1.050 de procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor, semnate în dublu exemplar și trimise contravenienților prin poștă. Au fost introduse în programul informatic al parcărilor cu plată un număr de 1.274 de proprietari auto, conform identificărilor efectuate.

Recomandările redacției