armePoliţiştii arădeni atenţionează purtătorii de arme că trebuie să-şi reînnoiască permisul, înainte de expirarea termenului, altfel riscând o pedeapsă cu închisoarea între 1 şi 5 ani.  În conformitate cu legis­laţia în vigoare, Legea nr. 117 din 15 iunie 2011, permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
În vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului prevăzut la structura de poliţie competentă în a cărei rază de competenţă teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Valabilitatea permisului de armă se prelungeşte de către autoritatea competentă pentru o perioadă de cinci ani, dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuată inspecţia tehnică periodic. Permisul de armă conferă titularului drepturile prevăzute de lege şi după radierea din acesta a armelor înstrăinate prin vânzare, donaţie, închiriere sau comodat, până la expirarea termenului de valabilitate.
În acest sens, IPJ Arad, informează titularii permiselor de armă, atestatelor de colecţionar şi atestatele de instructor în poligonul de tragere, eliberate sau vizate în anul 2008, că au obligaţia de a se prezenta la prelungirea permisului de armă  înainte de expirarea acestuia la sediul I.P.J. Arad – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în zilele de luni – joi, orele 09.00 – 12.00 şi joi, orele 09.00 -17.00, având asupra lor următoarele: cererea tip; actul de identitate; permisele de armă şi armele înscrise în acestea; permisul de vânătoare  de tip nou; o fotografie color (dimensiune 4/5 cm.); atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie; certificat medical tip din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii; aviz psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să de­ţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii; certificat de cazier judiciar.     (C.G.)

Recomandările redacției