Guvernul a suplimentat recent numărul de posturi din învățământ cu 750 de locuri pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic, potrivit hotărârii adoptate în ședința de joi. Secretarul general al Ministerului Educației, Ioana Lazăr, a fost cea care a participat în locul ministrului Monica Anisie la ședință, aceasta propunând introducerea pe ordinea suplimentară a HG-ului.

La anexa nr. 8, la note, litera c) va avea următorul cuprins: ”c) Numărul total de posturi din învăţământul preuniversitar de stat, inclusiv învăţământul special, centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională este de 286.710 posturi.”

Este explicată în nota de fundamentare nevoia acestor posturi: ”Cursurile școlare au început în condițiile instituirii stării de alertă, organizarea activităților didactice făcându-se în mod diferențiat, prin respectarea unor măsuri stricte de igienă și distanțare socială, fapt care atrage micșorarea numărului de elevi într-o clasă, cu creșterea a numărului de clase și implicit de posturi.

În acest context, pentru a se putea asigura un act educațional de calitate, precum și respectarea măsurilor de igienă în învățământul preuniversitar, este necesară suplimentarea

numărului de posturi pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021“.

Această măsură vine după ce Guvernul a suplimentat pe 11 septembrie cu 500 numărul de posturi pentru învățământul preuniversitar, în anul 2020-2021. În fundamentarea acelei decizii au fost folosite același argumente.

Atribuțiile personalului didactic auxiliar și ale personalului nedidactic se vor completa cu unele noi potrivit unui ordin aflat în consultare la Ministerul Sănătății . Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea unității. Apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale. Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical. Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor. În ianuarie 2020 Ministerul Educației anunța că 1,53%” din numărul posturilor didactice auxiliare și nedidactice din sistemul de învățământ preuniversitar vor deveni vacante, după intrarea în vigoare a OUG 1/2020. Ordonanța prevedea că detașările se pot se realiza numai cu personal angajat în instituții și autorități publice. Sindicatele din Educație anunțau atunci că școlile și grădinițele rămân fără contabili, fochiști, bucătari sau șoferi, și cereau Guvernului să găsească o soluție la interzicerea detașărilor.

Recomandările redacției