bani_moneyConform Legii nr.31/1990, cotaparte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat constituie dividend. Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social, în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune-interese pentru perioada de întârziere.

Cum se verifică insolvenţa

În primul rând, trebuie verificată şi confirmată intrarea societăţii în insolvenţă prin solicitarea de la sediul societăţii a unui certificat constatator de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. Dacă societatea a intrat în procedura insolvenţei, debitorului îi este ridicat dreptul de administrare, toate actele, operaţiunile şi plăţile acesteia sunt sistate, iar dacă sunt efectuate de debitor (de exemplu, societatea plăteşte dividende), sunt nule. Odată cu deschiderea procedurii insolvenţei, un judecător sindic desemnează prin sentinţă un administrator judiciar, care reprezintă societatea în raporturile cu terţii şi stabileşte data-limită pentru înscrierea creanţelor în tabelul provizoriu. Administratorul judiciar va trimite o notificare tuturor creditorilor care au fost menţionaţi de către debitor în lista pe care este obligat să o depună.

Astfel, în principiu, trebuia să fiţi notificat cu privire la intrarea societăţii în insolvenţă, pentru a vă putea înscrie la masa credală, însă numai creditorii trecuţi pe lista furnizată de către societatea debitoare sunt notificaţi prin procedura prevăzută de Codul de procedură civilă (cu confirmare de primire), pentru restul creditorilor procedura notificării se consideră îndeplinită prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă (online). Dacă nu aţi fost notificat, verificaţi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă data deschiderii insolvenţei societăţii şi data-limită pentru depunerea cererii de înscriere a creanţei. Dacă aţi depăşit data-limită, formulaţi o cerere de repunere în termenul de înscriere la masa credală, arătând motivul pentru care nu v-aţi putut înregistra creanţa la timp.

SURSA: Libertatea.ro

Recomandările redacției