CLMConsiliul Local Civic (CLC) a câştigat o primă bătălie cu Primăria şi consilierii fideli primarului Falcă din CLM. Hotărârea de consiliu cu privire la fântâna arteziană de cinci milioane de euro, care urmează să fie construită pe Mureş nu respectă prevederile legii. Constatarea a fost făcută de reprezentanţii Prefecturii, în urma unei sesizări depuse de CLC. „CLC a primit răspunsul Prefecturii la solicitarea (adre­sată acesteia prin Alternativă Ci­- vică) cu privire la controlul de legalitate pentru hotărârea Consiliului Municipal «Fântână Arteziană pe Mureş». Prefectura a constatat aspecte de nelegalitate şi, în această situaţie, conform legii, hotărârea «Fântână Arteziană pe Mureş» trebuie revocată”, se arată într-un comunicat de presă al CLC. Reprezentanţii Consiliului Local Civic susţin că toate hotărârile CLM care angajează sume mari de bani din bugetul local sau cele de natură să afecteze major comunitatea locală trebuie supuse dezbaterilor publice. „În acest fel nu doar că se respectă legea dar se realizează, prin dialog civic, consensul necesar în abordarea şi soluţionarea pro­blemelor pe care le întâmpină arădenii. Din acest punct de vedere, răspunsul Prefecturii este un pas spre normalitate. Totodată, conside­răm în continuare că orice proiect care pune în discuţie starea actuală sau viitoare a comunităţii şi a ora­şului nostru, orice proiect care fundamentează viziuni şi capacitează energii trebuie realizat prin dialog şi consens. Este motivul pentru care, CLC va organiza în lună martie o dezbatere pe tema «Arad, capitala culturală europeană»”, se mai arată în comunicat.
O singură hotărâre, trei încălcări ale legii
La rândul lor, reprezentanţii Prefecturii susţin că hotărârea cu pricina a încălcat prevederile legale cu privire la transparenţa decizională, a instituit o condiţie suspensivă şi conţine o formulare echivocă. „Instituţia Prefectului – judeţul Arad prin Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ a examinat din punctul de vedere al legalităţii Hotărârea numărul 1/22.01.2013 a Consiliului Local Municipal, apreciind că aceasta este nelegală. Drept urmare, Instituţia Prefectului a tran­smis Primăriei Municipiului Arad o sesizare cu privire la nelegalitatea hotărârii. Hotărârea nu respectă prevederile articolului 2 litera a raportat la dispoziţiile articolului 6 alineatele 1 şi 2 din Legea 52/2003  privind transparenţa decizională în administraţia publică.  De asemenea, prin articolul 3 al hotărârii s-a instituit o condiţie suspensivă privind obţinerea unui aviz, ori este nelegală condiţionarea intrării în vigoare a hotărârii de obţinerea ulterioară a unor avize conforme. În al treilea rând, în articolul 2 există o formulare echivocă în condiţiile în care autoritatea administrativă nu precizează în mod concret, univoc, care este sursa de finanţare a obiectivului”, susţine Lucian Cozma, purtătorul de cuvânt al Prefecturii.
În aceste condiţii, Primăria a primit o adresă din partea Prefecturii, prin intermediul căreia i se solicită să supună votului consilierilor municipali revo­carea hotărârii. În situaţia în care soli­citarea Prefecturii nu va fi luată în considerare, hotărârea va fi atacată în contencios.
Vă reamintim că în momentul în care autorităţile municipale au aruncat pe piaţă informaţia cu privire la realizarea fântânii, proiectul a fost contestat atât de reprezentanţii Opoziţiei, cât şi de societatea civilă. Proiectul de hotărâre a fost totuşi adoptat, datorită maşinii de vot din CLM.

Recomandările redacției