Tevatura pentru schimbarea conducerii companiei de apă continuă. De această dată, Prefectura iese în faţă cu un răspuns al Ministerului Fondurilor Europene care – potrivit reprezentanţilor instituţiei – ar arăta că, schimbarea sistemului de administrare, din unitar, în dualist ar avea consecinţe grave. Mai precis, potrivit adresei de la minister, aplicarea hătărârii CJA, pentru schimbarea sistemului dualist va duce la pierderea de fonduri europene uriaşe pe masterplanul pe apă -canal. Adică, există riscul ca banii europeni să trebuiască restituiţi.

Prefectura a anunţat că Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcția Generală Programe Infrastructură Mare a transmis instituţiei, precum și către S.C. Compania de Apă Arad S.A., ADI Apă canalizare Județul Arad și Consiliul Județean Arad, o adresă ce arată consecințele grave ale punerii în aplicare a Hotărârii nr. 299 din 22.12.2015 a CJA, privind aprobarea mandatării reprezentanților Județului Arad pentru a solicita Consiliului de Administrație al S.C. Compania de Apă S.A. Arad convocarea Adunării Generale a Acționarilor și modificarea sistemului de administrare al companiei. „Concluziile formulate de Directorul General al Direcției Programe Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene sunt fără echivoc: aplicarea hotărârii 299/2015 a Consiliului Județean poate duce la declararea ca neeligibil a întregului proiect privind «Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Arad», însemnând că se vor pierde toți banii europeni aferenți proiectului. Avem speranța că factorii decidenți vor lua măsurile necesare pentru revocarea acestei hotărâri care, iată, poate bloca un proiect european major al județului Arad, cu derulare multianuală, ale cărui beneficii au fost explicate în repetate rânduri chiar de cei responsabili să îl pună în aplicare”, a transmis Prefectura Arad.

CJA nu dă încă răspuns

Prefectura pune la dispoziţie detaliile din adresa primită de la minister: „În final, având în vedere cele mai sus menționate, subliniem că punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Județean conduce la încălcarea prevederilor contractului de finanțare prin nerespectarea obligației de a nu aduce atingere condițiilor instituționale inițiale din Aplicația de finanțare, în conformitate cu alineatele (6) și (7) ale paragrafului a) Obligațiile beneficiarului din art. 8 din Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010 și, totodată, poate conduce la declararea ca neeligibil a întreg proiectului major aprobat la nivelul județului Arad, cu rezilierea pe cale de consecință a contractului de finanțare și recuperearea integrală a fondurilor nerambursabile acordate. De asemenea, față de cele menționate anterior, modificările propuse sunt de natură a determina nerespectarea prevederilor legale destinate asigurării conformității cu regulile ajutorului de stat”.

Deocamdată, preşedintele interimar Adrian Ţolea nu a dorit să dea niciun răspuns vizavi de această situaţie. Reprezentanţii CJA au anunţat că în curând va fi totuşi transmisă o poziţie în acest sens.

Recomandările redacției