Fermierii arădeni au fost anun­țați cum să recunoască la timp semnele Pestei Porcine la animale, precum și ce să facă ca să se ferească de virus. Anunțul a venit de la Prefectura Arad și cuprinde o serie de recoman­dări.
Pesta porcină africană ( PPA ) este boala periculoasă ce se ma­nifestă la suine și care, la acest moment, nu se poate trata și pentru care nu există vaccin. Afecțiunea a fost confirmată în această perioadă în mai multe exploatații din România, autoritățile și fermierii fiind în alertă ca pesta porcină africană să nu se extindă. Virusul pestei porcine africane nu se transmite la om şi nu afec­tează omul.
Semnele specifice pestei por­cine africane lipsesc, ceea ce și face ca depistarea imediată a bolii să fie problematică. Nu sunt diferențe între animalele bolnave de pestă porcină clasică sau cea africană.
PPA devine evidentă la for­mele preacute sau acute. Semnele care indică infecției includ: moartea subită a animalelor fără evidente, prezența unei febre ridicate, de 40-42 grade, pre­zența unei înroșire a pielii, simptom ce poate fi sesizat mai mult la animalele cu pielea deschisă. Această înroșire apare mai ales în vârful urechilor, la coadă, pe piept și/sau în zona abdomenului, animalele bolnave își pierd pofta de mâncare, devin apatice și înainte de deces cu 24-48 de ore își pierd coordonarea motrică, voma, diaree (uneori chiar cu sânge), scurgeri din ochi, animalele mor în cel mult 20 de zile de la îmbolnăvire, scroafele avor­-tează.
Fermierii trebuie să crească animalele doar în spaţii îngră­dite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini, cu porci mistreţi sau cu alţi proprietari de porci domestic. Trebuie evitată posibilitatea de a veni în contact cu porci străini. Nu trebuie scoase scroafele sau vierii din exploataţie în scopul montei cu animale din altă exploataţie. De asemenea, nu trebuie folo­sită hrana animalelor culeasă de pe camp, pentru că ar putea fi contaminate de porci mistreți bolnavi.
Despăgubiri pentru fermele afectate de pesta porcină
Virusul Pestei Porcine a fă­cut ravagii, iar fermierii afectați ar trebui să fie despăgubiți – este de părere președintele ANSVSA, dr. Geronimo Brănes­cu, care cere de urgență despăgubiri.
Mai multe ferme au fost distruse de virusul Pestei Porcine Africane (PPA). Există zone în țară în care s-a cerut sacrificarea tuturor porcilor, chiar dacă sunt contaminați cu viru­sul PPA sau sunt sănătoși pentru oprirea răspândirii virusu- lui.
Președintele ANSVSA a ce­rut bani de la Uniunea Europeană, pentru despăgubirea proprieta­rilor de animale afectați de Pesta Porcină Africană.
De asemenea, a fost solicitată și suplimentarea fondurilor europene alocate Programului de control, supraveghere și era­dicare a PPA, consecutiv extinderii aplicării acestuia, de la opt județe inițial, pe întreg teritoriul României.
Oficialii europeni sunt în faza procesării documentației tehnice transmise pentru alocarea, în timp cât mai scurt, a fondurilor de urgență cerute de ANSVSA.
(S.S.)

Recomandările redacției