ok1Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad şi Universitatea din Bucureşti au organizat, în perioada, 6-7 septembrie 2013, în Centrul Academic de Conferinţe din cadrul Campusului Universitar „Vasile Goldi?”, workshop-ul de promovare şi dise­minare a Programului de specializare postuniversitar din domeniile biomedical şi biotehnologic, care face parte din pro­iectul cu titlul „Program de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic”, ID: POSDRU/ 81/3.2/S/55362, finanţat cu aproximativ 2 milioane de euro şi implementat de Universitatea din Bucureşti, în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, în perioada 01 decembrie 2010 – 30 noiembrie 2013.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, a transmis, în deschiderea lucrărilor ştiinţifice, un mesaj de salut din partea Senatului Universitar şi a pus accentul pe realizările şi succesul înregistrat în urma colaborării cu Universitatea din Bucureşti şi activitatea practică realizată de cursanţii proiectului.
Rezultatele proiectului au fost prezentate de d-na prof. univ. dr. Marieta Costache, manager proiect, din cadrul Universităţii din Bucureşti şi Prof. Dr. Anca Hermenean, coordonator proiect partener, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
„Rolul programelor de specializare postuniversitară în formarea profesională continuă a absolvenţilor domeniilor universitare bio-medicale” – a fost prezentat de prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşe­dintele Universităţii „Vasile Goldiş” – coordonator formare curs pentru grupul ţinta din regiunea Vest şi prof. dr. Anca Dinischiotu, din cadrul Universităţii din Bucureşti, coordonator formare curs  pentru grupul ţintă din regiunea Bucureşti – Ilfov.
Proiectul are ca scop dezvoltarea unui program de formare postuniversitară destinat angajaţilor care îşi desfăşoară activitatea în laboratoarele din domeniile: sanitar, mediu, biotehnologii şi securitate alimentară, cercetare etc, prin promovarea de tehnici si metodologii de laborator inovative, conforme cu cerinţele şi standar­dele UE, în scopul creşterii competenţelor acestor categorii profesionale.
Cursurile din cadrul Programului de specializare postuniversitară au fost structurate pe 3 Module şi s-au desfăşurat în perioada octombrie 2011 – mai 2013. În perioada octombrie – noiembrie 2011 s-au parcurs cele 4 discipline cuprinse în planul de învăţământ pentru Modul 1: biologie celulară, biochimie, genetică şi microbiologie. În continuare, din decembrie 2011 până în mai 2012, s-au parcurs cele 6 discipline cuprinse în Modulul 2: – Management strategic şi decizional în laborator; Management financiar administrativ; Ma­nagementul de calitate în organizarea activităţii de laborator; Integrare baze de date TIC pentru laborator; Bioetica şi biosecuritate în laborator; Accesare, implementare şi monitorizare proiecte finanţate din fonduri europene. În perioada iunie 2012 – mai 2013 s-a parcurs Modulul 3: „Direcţii inovatoare în biomedicină şi biotehnologie” cu următoarele discipline: Biologie moleculară, Biochimie-aplicaţii specifice, Culturi celulare, Biotehnologii moleculare, Toxicologie moleculară, Tehnici moderne de microscopie (optică, fluorescenţă, confocal şi microdisecţie laser), Flowcitometrie, Secvenţiere/Genotipare, PCR/PCR – cantitativ şi aplicaţii, Microarray, HPLC/FPLC.
Cursanţii au parcurs pregătirea de specialitate conform fişelor disciplinelor şi au beneficiat de consiliere de specialitate, prin intermediul portalului aflat pe internet astfel încât întreg grupul ţintă format din 64 de persoane a promovat examenele tuturor disciplinelor cuprinse în planul de învăţământ pentru cele 3 Module.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Arad, coordonator formare curs pentru grupul ţinta din regiunea Vest, a subliniat că, programul postuniversitar de specializare în domeniul biomedical şi biotehnologic organizat de UVVG şi Universitatea din Bucureşti este o premieră în România. „Este un proiect realizat în premieră pe ţară, în care cele două universităţi – UVVG şi Universitatea din Bucureşti, şi-au dat mâna pentru a pregăti cei 64 de absolvenţi, specialişti care vor primi o diplomă valabilă în toate ţările Uniunii Europene. Ne-am axat pe domenii de sănătate, mediu, biotehnologic şi securitatea alimentară, care sunt cele patru mari cerinţe ale UE, în etapa actuală. Cursanţii au efectuat un stadiu de trei zile de pregătire în Centrul de cercetări biologice şi biomedicale al Universităţii noastre şi au făcut aplicaţii la mai multe instituţii de cercetare din Arad şi Timişoara.”
„Am oferit un proiect de formare în domeniul biologiei, biochimiei, biologiei celulare şi moleculare, absolvenţilor diferitelor specialităţi din domeniile ştiinţelor vieţii şi a pământului, astfel încât să facă faţă dinamismului domeniului şi domeniilor din piaţa muncii. Sunt domenii care se dezvoltă foarte rapid şi bineînţeles că învăţarea pe parcursul vieţii este absolut indispensabilă pentru că metodologia, tehnicile şi aparatura evoluează extraordinar de  rapid”, ne-a declarat prof. univ. dr. Marieta Costache, manager proiect, din cadrul Universităţii din Bucureşti.
Prof. univ. dr. Anca Hermenean, prorector al UVVG, coordonator proiect partener, de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, a subliniat: „Avem cursanţi din Arad, Timişoara şi Hunedoara. Ceea ce este foarte important este că la finalizarea proiectului se realizează un schimb de bune practici, astfel încât o parte din cursanţii, din grupul ţintă de la Bucureşti au venit la Arad şi Timişoara, unde au vizitat laboratoarele şi centrele de cercetări”.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, a precizat: „Unicitatea programului postuniversitar constă în faptul că are o curriculă deosebită, unică în ţară pentru care oferă competenţe şi abilităţi practice absolvenţilor. Deci, este o dovadă că, în urma colaborării dintre Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” şi Universitatea din Bucureşti, iniţiată de prof. univ. dr. Aurel Ardelean şi continuată de prof. univ. dr. Anca Hermenean, prin Programul de specializare postuniversitară a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic, Universitatea noastră  a demonstrat că poate să ofere o pregătire de înaltă clasă specialiştilor.”
Rezultatele proiectului au fost dise­minate în cadrul Workshopului de promovare a Programului de Specializare din domeniile biomedical şi biotehnologic, care s-a desfăşurat, la Arad, în perioada 6-7 septembrie 2013. La finalul pregătirii de specialitate, cei 64 de cursanţi au susţinut examenul final prin elaborarea şi pre­zentarea unei lucrări de specializare, absolvind Programul de specializare postuniversitar în domeniile biomedical şi biotehnologic.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției