iotcuParlamentarii arădeni au primit o scrisoare deschisă din partea preşedintelui Consiliului Judeţean, Nicolae Ioţcu, în care le sunt aduse la cunoştinţă principalele proiecte de investiţii ale admi­nistraţiei judeţene. Preşedintele CJA le cere aleşilor să îl susţină pentru derularea investiţiilor în sistemul de sănătate, precum şi în infrastructura rutieră.
Parlamentarii sunt rugaţi să acorde atât sprijin logistic, cât şi financiar pentru derularea investiţiilor pe care Consiliul Judeţean intenţionează să le realizeze. În scrisoare, Nicolae Ioţcu prezintă punctual fiecare proiect destinat modernizării sistemului medical, precum şi cele mai stringente probleme din domeniul infrastruc­- turii drumurilor. Dacă cele mai multe proiecte expuse parlamentarilor se referă la punerea la punct a Spitalului Judeţean şi a secţiilor acestuia, la capitolul drumuri, preşedintele CJA cere deblocarea PNDI, în cadrul căruia au fost cuprinse mai multe drumuri din judeţ. Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii a fost suspendat anul trecut de Guvernul Ponta. În rândurile de mai jos este redată scri­soarea adresată de preşedintele CJA, Nicolae Ioţcu, deputaţilor şi senatorilor arădeni.
Proiecte pentru toţi arădenii
În data de 9 decembrie 2012 aţi fost ales reprezentant al Aradului în Parlamentul României, poziţie care onorează şi obligă în acelaşi timp. La început de mandat, primiţi întreaga noastră consideraţie şi asigurarea că vă stăm la dispoziţie cu tot ceea ce în­seamnă proiectele  şi programele de dezvoltare economică aflate în derulare la nivelul Consiliului Judeţean Arad. Avem nevoie de tot sprijinul pentru a continua aceste proiecte, de care bene­ficiază toţi arădenii, indiferent de culoarea politică. Cu cât vor fi mai multe voci care susţin proiectele Aradului, cu atât mai bine va fi pentru locuitorii judeţului, în competiţia neoficială cu celelalte judeţe.
În acest sens, vă supunem atenţiei o primă informare referitoare la proiec­tele majore aflate în derulare.
În conformitate cu prevederile HG nr.529/2010, Consiliul Judeţean Arad a preluat managementul asistenţei me­di­cale pentru următoarele unităţi sani­tare publice cu paturi: Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie  „Dr. Salvator Vuia” Arad, Spitalul de Psihiatrie Mocrea,  Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş. La data preluării managementului asistenţei medicale pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Consiliul Judeţean Arad a evaluat situaţia locaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară reorganizată. Astfel, s-a constatat că situaţia juridică incertă a unor clădiri, pentru care există cereri de revendicare sau retrocedare, a făcut imposibilă alocarea unor fonduri publice pentru finanţarea unor lucrări de investiţii absolut necesare.
De la preluare, Consiliul Judeţean Arad a alocat surse importante pentru obiective de investiţii în vederea bunei desfăşurări a activităţii medicale. S-au identificat o serie de lucrări de investiţii şi cheltuieli de capital stabilite ca priori­tăţi pentru anii 2013-2015, astfel:
1. Construirea unei noi secţii TBC pe un teren aflat în patrimoniul Judeţului Arad, în vederea relocării secţiilor care în prezent îşi desfăşoară activitatea într-o clădire revendicată şi retrocedată. Pentru această lucrare s-a finalizat procedura de achiziţie publică pentru proiectare şi execuţie, valoarea estimată a lucrării fiind de 12.650  mii lei.
2. Proiect de reabilitare, transformare şi extindere a spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Unitatea de Primire Urgenţe – SMURD, în valoare totală de 2.744 mii lei. Spaţiul actual este foarte mic, astfel încât, în baza unui studiu de fezabilitate realizat, este necesară extinderea acestui compartiment UPU-SMURD, pentru crearea de spaţii adecvate şi pentru asigurarea unui act medical de urgenţă eficient. Menţionăm că studiul de fezabilitate este finanţat din bugetul propriu al Consililui Judeţean Arad.
3. Reparaţii capitale şi amenajări ale incintei exterioare la sediul central al spitalului, în valoare estimată totală de 1.613 mii lei, o lucrare complementară celei de extindere UPU şi care are în vedere construcţia unei copertine la zo­na de acces UPU şi fluidizarea şi se­pararea circuitului ambulanţelor de tra­ficul pietonal şi cel al celorlalte vehicule. De asemenea, s-au demarat lucrările necesare pentru amenajarea unui heliport în curtea spitalului, având în vedere că potrivit prevederilor OUG nr. 91/26.10.2011, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara a fost desemnat operator medical al unui elicopter echi­pat medical, iar Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad colaborează în vederea derulării activită­ţilor în care este necesară intervenţia elicopterului medical. Se asigură astfel un transport mai rapid al urgenţelor medicale, situaţii în care fiecare secundă este vitală pentru salvarea vieţilor omeneşti.
4. Încălzire şi climatizare corp principal de clădire, lucrare evaluată la suma de 3.136 mii  lei, din bugetul aprobat pe anul 2012 fiind alocată  suma de 1.200 mii lei pentru dema­rarea lucrării. Realizarea acestui obiectiv de investiţii este necesară ca urmare a evaluării deficienţelor vechiu­lui sistem de încălzire şi climatizare, iar finalizarea  lucrării va avea efecte po­zitive asupra confortului termic, in­fluen­ţând pozitiv şi nivelul cheltuielilor de întreţinere în sensul diminuării lor.
5. Proiect de reabilitare, transformare şi extindere a spaţiului în care îşi vor desfăşura activitatea secţiile de ginecologie, obstetrică şi neonatologie. În prezent, cele trei secţii funcţionează într-un ansamblu de clădiri revendicate, iar alocarea fondurilor necesare din bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Arad pentru finanţarea  unor reparaţii capitale la aceste imobile a fost împiedicată de  si­tuaţia juridică incertă a acestora. În vederea desfăşurării în bune condiţii a serviciilor medicale furnizate de către aceste secţii s-au demarat  lucrările în vederea reabilitării şi extinderii unei clădiri aflate în patrimoniul public al judeţului, unde se intenţionează relocarea celor trei secţii. Menţionăm că valoarea totală estimată a lucrării este de 18.000 mii lei.
6. Extindere corp clădire de pe strada Andreny Karoly nr.2-4 unde funcţionează compartimentul de boli infecţioase copii în vederea realizării unui spaţiu necesar relocării Secţiei de boli infecţioase adulţi. Această lucrare este prioritară având în vedere că imobilul în care funcţionează secţia de boli infecţioase adulţi, aflat în strada Cicio Pop nr. 13, datează din anul 1895 şi este revendicat. Imobilul este degradat şi necesită reparaţii capitale dar, având în vedere situaţia juridică incertă, finanţarea unor cheltuielile de reparaţii capitale din fonduri publice este imposibilă; în acest context se impune identificarea unei locaţii pentru această secţie. Valoarea totală estimată a lucrării este de 7.700 mii lei.
7. Reabilitare spaţiu Secţia sterilizare la subsolul clădirii spitalului de la sediul central, lucrare evaluată la 420 mii lei. Spaţiul în care funcţionează sterilizarea în prezent este impropriu desfăşurării activităţii în bune condiţii şi nici nu permite punerea în funcţiune a noului aparat de sterilizare de mare capacitate.
8. Reabilitarea şi extinderea clădirii din curtea sediului central unde ur­mează să funcţioneze partea administrativă a spitalului, iar finalizarea acestei lucrări ar reda circuitului medi­cal un spaţiu important şi ar asigura o separare a activităţii administrative de cea medicală, cu beneficii importante asupra serviciilor medicale, lucrare estimată la o valoare de 620 mii lei.
Potrivit prevederilor legale în vigoare pentru derularea investiţiilor mai sus amintite, Consiliul Judeţean Arad va avea o contribuţie în cuantum de minim 5% din valoarea totală.
Prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1468/28.12.2012 s-a aprobat clasificarea provizorie a Spitalul Clinic Ju­deţean de Urgenţă Arad în categoria II pînă la data de 28.02.2013. În vederea obţinerii definitive a acestei categorii şi pentru  îndeplinirea condiţiilor de acreditare, Consiliul Judeţean Arad este preocupat de identificarea soluţiilor care să aibă ca finalitate organizarea unui spital clinic judeţean de urgenţă  menit să deservească populaţia judeţului Arad, precum şi din judeţele limi­trofe.
Într-un mediu în care este nevoie de acţiuni concrete pentru a îmbunătăţi şi proteja sănătatea populaţiei, precum şi pentru a reduce inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate a ce­tăţenilor, Consiliul Judeţean Arad este conştient de necesitatea colaborării dintre instituţii şi de acţiunile pe care trebuie să le întreprindă. Strategia Consiliului Judeţean Arad este centrată pe rezolvarea problemelor comunităţii în domeniul infrastructurii sănătăţii, pentru că avem nevoie cu toţii de un spital cu nivel înalt de dotare, care să asigure furnizarea serviciilor medicale cu grad mare de complexitate. De la preluarea în administrare a spitalului, Consiliul Judeţean Arad a investit în domeniul medical aproximativ şapte milioane euro. Aici intră investiţiile finalizate deja, precum şi parte din cele începute.
O altă problemă stringentă a judeţului este deblocarea fondurilor pe Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI), în cadrul căruia peste 300 de kilometri de drumuri din Arad ar fi trebuit reabilitate. Solicităm ajutor pentru reluarea alocării banilor, în special pentru două drumuri importante din judeţ: Arad –Şiria – Seleuş şi Arad – Zădăreni – Felnac.
Având în vedere aceste proiecte, vă rugăm să ne sprijiniţi în tot acest efort financiar şi logistic, prin tot ceea ce vă permite legislaţia în vigoare, astfel încât arădenii să conştientizeze    existenţa unei echipe unite, care mun­­ceşte în folosul Aradului.

 • tataie spune:

  Cind au fost PDL-eii la putere si ai avut bani girla de ce nu te-ai gindit la Arad-Seleus ? Erai prea ,,prins,, in fel de fel de matrapazlicuri aducatoare de comisioane, printre care si neblocarea pentru reparatii a DJ-ului Arad-Seleus ca doar balastiera de la Horia si cariera de la Galsa pierdeau multi bani daca dj-ul era blocat pe timp de vara. Asa ca fa bine si ne mai lasa cu bunele intentii ale dumneatale. 90% dintre investitiile facute de catre firmele prietene sunt facute pe bani multi si de mintuiala. Toate drumurile(sosele nu se pot numi) reabilitate cedeaza dupa nici citeva luni de la taierea panglicii. De ce oare, nu ai gasit raspunsul la aceasta intrebare? Noi stim raspunsul ,de aceea nu te mai crede nimenea ca esti doar bine intentionat pentru binele cetatenilor!!!!!!!!!

 • badea ion spune:

  cata incultura!!! nu va place poezia!?!?!!?

  cenzurati la comanda?

  mustatza lui, peana corbului …

 • baloon spune:

  fâsssssssssss….dacă cereai sprijin pentru „moara cu nororc” (aia dintre Ineu şi Mocrea) , te ajutam, că doar e bine să „umblă” pe „poteci” bune , nea Lică Sămădău’ când voieşte a mânca o zamă bună la „hanu’ cela a lui….a cui o fi…?!!!!!

 • A.Pop spune:

  Este de asteptat ca noua guvernare sa astupe gura „boborului” cu bani luati de la investitii, deoarece veniturile la buget nu s-au modificat odata cu schimbarile politice. Avand la dispozitie aceiasi bani, conform doctrinelor, partidele de dreapta impart bani cu precadere spre investitii, pe cata vreme cele de stanga impart bani poentru consum. Ca atare, este de asteptat o tergiversare si respectiv o reducere a tuturor lucrarilor de investitii si in judetul Arad.

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției