Autoritățile civile și efective militare au organizat, ieri, în Piața Avram Iancu, o manifestare publică în memoria legendarilor luptători din faimosul Detașament Păuliș, a acelor adolescenți care, sub comanda unor ofițeri și subofițeri de o rară bravură, au pus viețile lor ca stavilă în fața trecerii inamicului spre interiorul Transilvaniei, în zilele de 13-20 septembrie 1944.
La manifestare au participat oficialități ale municipiului și ale județului, reprezentanți ai organismelor descentralizate ale statului, ai învățământului și cul- turii, ai Poliției și Jandarmeriei, și un public nesperat de numeros. Este de remarcat prezența mai mult decât îmbucurătoare a tinerilor și a copiilor la eveniment, fapt dătător de speranțe pentru viitor.
După cuvântările în care a fost omagiată jertfa de sânge a eroilor de la Păuliș a urmat o prezentare de mașini de luptă și arme din dotarea Armatei Române, câteva demonstrații spectaculoase ale militarilor prezenți (s-a folosit muniție de manevră – cartușe oarbe), iar muzicile militare și-au arătat măiestria demult știută.
Remarcăm odată-n plus aflu­ența și participarea publicului, mai ales a tinerilor, semn că istoria nu este doar apanajul specialiștilor în domeniu, ci este cartea de căpătâi a oricărei ființe gânditoare care vrea să-și cunoască trecutul pentru a-și putea trăi cu demnitate prezentul și a-și construi viitorul în deplină cunoștin­ță de cauză.
Cinste și glorie eroilor neamului Românesc! Un gând pios, o lacrimă de mulțumire și-un potop de flori pe mormintele vii și pe brațele eroilor care, în septembrie 1944, la Păuliș, intrau în legendă, în istorie și-n panteonul neuitării și recunoștinței neamului întreg!

Recomandările redacției