lăzărescuPrezenteismul italian este una din cele mai proteice, mai variabile mişcări artistice europene, de mare soliditate, ce are în interiorul ei artişti şi intelectuali, plasticieni în primul rând, muzicieni, filozofi, istorici ai artei, prozatori, poeţi, cu toţii receptând „ameninţările la condiţia lor de oameni“, cum preciza criticul de artă Dan Lăzărescu în lucrarea sa, „Prezenteismul Italian“.
Prezenteiştilor italieni li s-au alăturat importante grupuri de artişti plastici francezi,spanioli, germani, bulgari şi, iată, români. Se poate spune fără a greşi că aici este vorba de o solidari­zare europeană. Pornit fără scopuri şi interese politice, dar indicând o generozitate comună, Prezenteismul are o deschidere plenară de idei, elaborate fără nici un fel de frontiere.
Mişcarea Prezenteistă este în amănunt prezentată de criticul de artă arădean Dan Lăzărescu, în cartea sa, „Prezenteismul Italian“, Editura Fundaţiei „Ioan Slavici“ Arad, 2006.
Toamna anului 2006 a adus la Arad pentru prima dată o expoziţie a Mişcării Prezenteiştilor Italieni, organizată la Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Arad. Cu această ocazie au venit în oraşul nostru trei importanţi reprezentanţi ai mişcării.
Este vorba despre Alessandro Piccinini, sufletul şi iniţiatorul Mişcării Prezenteismului, Mariella Loro – sensibilă şi distinsă plasticiană şi Antonio Gentile, dinamic şi generos. De menţionat că o manifestare publică a mişcării a avut şi la Şiria cu un an înainte, de proporţii, însă, mult mai reduse.
Atenta receptare a expoziţiei arădene a determinat o vie necesitate de colaborare a artiştilor italieni cu cei din judeţul nostru. Cum în această vară, la Roma, prezenteiştii italieni au organizat o amplă expoziţie „Giuseppe Verdi“ (italienii au un adevărat cult pentru părintele Aidei) au adresat cu această ocazie o invitaţie de participare la doi plasticieni arădeni, deosebit de cald receptaţi de artiştii italieni: Dorin Lihor, pictorul cu lucrări în colecţii din nu mai puţin de 11 ţări şi tânărul Petru Voştinaru, absolvent al Liceului „Sabin Drăgoi“ Arad, azi student anul III la Facultatea de Arte Timişoara. Ar mai fi de adăugat că Petru Voştinar, elev fiind, a obţinut un loc I pe ţară la un concurs de profil desfăşurat la Craiova.
Despre expoziţia de la Roma, criticul Dan Lăzărescu spune, laconic: „La manifestările «Giuseppe Verdi“ din acest an de la Roma, cei doi plasticieni arădeni au reprezentat România cu reală distincţie“.
Cu prilejul expoziţiei organizată la Muzeul de Artă de la Arad, pictorii prezenteişti italieni s-au îndrăgostit de Arad, ei vizitând, însoţiţi şi ghidaţi de criticul de artă Dan Lăzărescu, multe din punctele de atracţie ale Oraşului de pe Mureş.

Recomandările redacției