Centrul Municipal de Cultură Arad lan­sează prima sesiune pentru depuneri de proiecte pentru finanțări nerambursabile pentru anul 2016, pentru cele patru linii de finanțare: promovarea sportului de performanță, sportul pentru toți, cultură și tineret.
Datele limită la care structurile spor­tive fără scop patrimonial din municipiul Arad pot depune proiecte în vederea selecţiei pentru finanţare piblică din bugetul aferent acestui an sunt următoarele:
– linia de finanţare „Promova­rea spor­tului de performanță”: 11. martie 2016, ora 14,00;
– linia de finanţare „Sportul pentru toți”: 18 martie 2016, ora 14,00;
– linia de finanţare „Cultură”- proiecte înaintate de organizaţii sau asociaţii fără scop patrimonial din municipiul Arad: 25 martie 2016, ora 14,00;
– linia de finanţare „Tineret” – proiecte înaintate de organizaţii sau asociaţii de tineret fără scop patrimonial și instituții de învăță­mânt de stat din municipiul Arad: 25 martie 2016, ora 14,00. Proiectele se depun în plic sigilat cu ștampila solicitantului, la sediul Centrului Municipal de Cultură Arad, Bd. Revoluției nr. 97, ap. 4, Arad, până la data limită spe­cifică fiecărei linii de finan­țare. Anunțurile de participare și documentația necesară se pot descărca de pe pagina web a Centrului Municipal de Cultură Arad: www.cmcarad.ro.
Centrul Municipal de Cultură a finanțat în anul trecut peste 125 de astfel de proiecte.

Recomandările redacției