transparentaPrimăria municipiului a pus, miercuri seara, la transparenţă „Planul urbanistic pentru zonă construită protejată «Zona monumente protejate Arad»”, aferent unei suprafeţe de 610 ha, aici incluzându-se atât limita ansamblului urban Arad, cât şi limita zonei centrale a municipiului Arad. Planul urbanistic zonal are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urba­nistice a acestei zone, acoperind toate funcţiunile acesteia de locuire, servicii, producţie, circulaţie, spaţii verzi, instituţii publice şi asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile Planului Urbanistic Ge­neral.
PUZ-ul stabileşte obiectivele, acţiunile, priorităţile şi reglementările de urbanism (permisiuni şi restricţii), necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea construcţiilor din zonă studiată, şi este o etapă obligatorie, premergătoare realizării investiţiilor, prevederile sale realizându-se etapizat, în funcţie de fondurile disponibile.
Conform planului, cele 610 hectare de oraş cuprind Cetatea Aradului în integralitate, tot centrul vechi al oraşului între Mureş şi strada Andrei Şaguna de la Podul Traian până la Liceul de Arte „Sabin Drăgoi” şi Palatul CFR, o parte a bulevardului Iuliu Maniu şi o parte din calea Timişorii (planul conţinând elemente detaliate de identificare a limi­telor zonei la care se referă).
Conform, documentaţiei, obiectivele de bază sunt ale acestui PUZ sunt, printre altele, analizarea tipolo­gică a totalităţii fondului construit existent în cadrul ariei ansamblului Urban Arad, definirea categoriilor de intervenţii ce se vor realiza ulterior apro­bării planului, reguli de construire spe­cifice în interiorul zonei, asigurarea controlului administraţiei publice locale şi a tuturor factorilor interesaţi în zonă asupra modului de gestionare a cadrului fizic existent în ansamblul urban Arad prin conservare, construire şi/sau asanare şi constituirea unei baze reale pentru viitorul Plan Integrat de Dezvoltare a ansamblului urban Arad ca „Centru istoric şi reprezentativ” al Aradului.
Ţinând cont de apartenenţa Ro­mâniei la Uniunea Europeană, iniţi­atorul acestui plan are în vedere ca acest instrument de planificare urbanistică să se alinieze şi cu ultimele decizii de planificare strategică europeană.

Recomandările redacției