inchiriere(7)Mai multe contracte de închi­ri-ere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în care funcţionează unele instituţii, fundaţii şi organizaţii neguvernamentale au fost prelungite cu o peri- oadă de un an, în urma solicitării chiriaşilor care folosesc efectiv spa­ţiile, şi care sunt cu chiria achitată la zi.
„Având în vedere solicitările chiriaşilor cu privire la prelungirea termenului de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, s-a adoptat o Hotărâre a Consiliului Local Municipal Arad prin care s-au prelungit contractele de închiriere cu 1 an, iar în actul adiţional s-a specificat faptul că aceste contracte pot înceta şi înainte de termen, prin restituire către foştii proprietari, sau prin aplicarea prevede­rilor Legii nr. 550/2002”, se arată în Hotărârea Consiliului Local Muni­cipal aprobată la sfârşitul anului trecut.
Printre cei care au beneficiat de această Hotărâre a Consiliului Local Municipal Arad se află Biblioteca Judeţeană „AD Xenopol” care are închiriat un spaţiu în Calea Aurel Vlaicu, blocul Z17 pentru care achită o chirie de 34,66 euro lunar şi un spa­ţiu în Cartierul Micălaca, blocul 246, ap. 18 pentru care plăteşte o chirie de 32,44 euro, şi Asociaţia P.A.E.M., care funcţionează într-un spaţiu pe strada Cicio Pop pentru care plăteşte o chirie lunară de 22,5 euro. În aceeaşi situaţie se află Fundaţia Româno-Germană şi Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor  care funcţionează într-un spaţiu aflat pe strada Epicopiei la numărul 32.
La fel şi Uniunea Artiştilor Plastici şi Crucea Roşie – Filiala Arad care îşi desfăşoară activitatea în spaţii situate pe strada Lucian Blaga la numărul 8.
Printre cei care au spaţii închiriate de la Primăria Municipiului Arad şi care, de anul trecut, au contracte prelungite cu un an se mai află Direcţia Sănătate Publică Arad, Paro-hia Romano Catolică, Asociaţia Ne­- văzătorilor, Asociaţia „Amicii Regelui Mihai”, Club Box Arad, Aeromo-del Club, Poşta Română S.A, Pro Libris.
Majoritatea contractelor de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă au expirat la 31 decembrie 2012.
Până la un alt mod de gestionare al acestor spaţii, respectiv, restituirea către proprietar a celor notificate în baza Legii nr. 10/2001, fie vânzarea acestora conform prevederilor Legii nr. 550/2002, Primăria municipiului Arad va încasa chiria stabilită în contracte. Toate contractele şi actele adiţionale încheiate în ultimii 6 ani au prevăzută clauza de eliberare a spaţiului, la data predării către proprietar a spa­ţiilor, clauză însuşită şi acceptată de către toţi chiriaşii.

Recomandările redacției