reabilitarePrimăria municipiului Arad a început procedurile pentru contractarea constructorului care se va ocupa de reabilitarea termică a 7 blocuri, investiţia fiind finanţată din fonduri europene.

Blocurile care vor fi reabilitate sunt 207 de pe str. Mioriţa, 727 de pe str. Vaslui, 7 de pe str. Imaşului, 381, sc A şi B, de pe str. Alexandru Popescu Negură, V9, sc. A şi B de pe Calea 6 Vânători, 309 sc. A şi B, de pe str. Elena Drăgoi şi 341 sc. A, de pe str. Gheorghe Ciuhandu.

Cele 7 blocuri au 156 de apartamente.

Conform anunţului de licitaţie publicat de Serviciul Electronic de Achiziţii Publice, valoarea estimată a lucrărilor este de 3.837.546 lei, iar data limită pentru depunerea ofertelor este 6 august, ora 9.00.

„Ofertanţii vor prezenta lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani”, se arată în anunţul de licitaţie.

Cele 7 proiecte de reabilitare termică vizează reducerea costurilor beneficiarilor cu încălzirea şi îmbunătățirea condițiilor de viață a acestora prin creșterea performanței energetice a clădirilor, dar și utilizarea eficientă a consumului de energie prin reducerea emisiilor poluante, generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

Se estimează că după reabilitarea termică se va reduce consumul de energie pentru încălzire și se vor limita emisiile de gaze cu efect de seră, realizându-se o economie anuală de energie pentru încălzire de peste 40%.

Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Arad (cererea nr. 1) beneficiază de finanțare nerambursabilă în cadrul axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere” şi a domeniului major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuințe” al Regio – Programul Operațional Regional.

Proiectele de reabilitare termică a blocurilor de locuințe depuse spre finanțare, până în prezent, de Primăria municipiului Arad au o valoare totală de peste 27 milioane de lei (peste 6 milioane de euro) și o valoare a finanțării nerambursabile de peste 14 milioane de lei (peste 3 milioane de euro).

 

Recomandările redacției