contestatie

Primăria municipiului Arad a contestat nivelul maxim de cheltuieli de personal primit de la bugetul de stat, solicitând reluarea analizei necesarului de cheltuieli şi suplimentarea sumei.

Conform adresei trimise Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Arad, ataşată Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2015, plafonul reparatizat, în sumă de 109.111.000 lei, este sub nivelul execuţiei cheltuielilor de personal pe anul 2014, care a fost de 116.100.000 lei.

În adresa municipalităţii se specifică faptul că în cazul în care suma nu va fi suplimentată, la Primăria municipiului Arad vor fi blocate angajările pentru cele 51 de posturi vacante „absolut necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a instituţiei”.

De asemenea, în adresă se mai menţionează că la Poliţia Locală nu se va putea acorda norma de hrană prevăzută de legislaţia în vigoare şi nu se vor putea ocupa cele 78 de posturi vacante din cadrul oraganigramei.

De asemenea, la Centrul de Îngrijire a Persoanelor Vârstnice nu se vor putea ocupa cele 17 posturi vacante, şi nu se va putea aloca majoarea salarială prevăzută de legislaţia în vigoare.

În aceeaşi situaţie se află şi Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad, care nu va putea să facă angajări pe cele 64 de posturi vacante, nu va putea acorda majorarea salarială pentru venituri mici şi nu va putea organiza promovările de personal.

La Filarmonica de Stat Arad nu se vor putea ocupa cele 27 de posturi vacante şi nu se vor putea organiza promovările de personal.

Totodată, municipalitatea nu va putea să susţină programul „Şcoală după şcoală”, program care presupune plata unor cheltuieli de personal pentru cadrele didactice care prestează această activitate.

„Ţinând cont de cele de mai sus vă solicităm să reluaţi analiza asupra necesarului de cheltuieli de personal şi să suplimentaţi nivelul maxim al cheltuielilor de personal altfel aflându-ne în imposibilitatea de a ne desfăşura activităţile prvind asigurarea necesarului de personal conform organizgramei aprobate, acordarea drepturilor salariale prevăzute de lege şi promovările prevăzute de legislaţia în vigoare”, se arată în adresa municipalităţii.

Corina Drăghici, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului Arad a precizat că, până acum, nu s-a primit răspuns la această constestaţie.

„Suma prevăzută nu ar fi suficientă la nivelul anului 2015, ţinând cont de faptul că, salariul minim pe economie a crescut la 900 de lei şi s-a aprobat, prin lege, acordarea normei de hrană poliţiştilor locali. Nu am primit răspuns la contestaţie”, a spus Corina Drăghici.

Municipalitatea a cerut suplimentarea necesarului de cheltuieli cu suma de 12.767.000 lei.

Recomandările redacției