canalizareMai multe persoane se vor ocupa de supravegherea în regim de patrulare a sistemului de canalizare al municipiului Arad, conform anunţului Primăriei municipiului Arad prin care s-au demarat procedurile de achiziţie publică a contractului „Lucrări de întreţinere şi reparaţii la sistemul de canalizare pluvială din municipiul Arad”.
Conform caietului de sarcini, operatorii vor fi angajaţi să supravegheze maxim 3 staţii de pompare, zilnic, între orele 8.00 – 16.00, prin patrularea staţiilor de pompare a apei pluviale.
Operatorii vor fi activi şi în caz de necesitate, care presupune intervenţii de urgenţă în cazul apariţiei unor defecţiuni accidentale, în urma fenomenelor meteorologice deosebite, precipitaţiilor abundente, descărcărilor electrice puternice, intensificărilor de vânt.
De asemenea, în cadrul contractului vor mai fi întocmite evidenţe privind preluarea, folosirea şi evacuarea apelor şi intervenţii rapide pentru decolmatarea, curăţarea şi eventual vidanjarea gurilor de scurgere şi a suprafeţelor învecinate, dar şi pentru evacuarea apei pluviale în cazul unor ploi abundente.
Totodată, caietul de sarcini prevede că se va proceda la vidanjarea apei pluviale pe străzile ce nu deţin reţea de canalizare pluvială şi pe străzile cu risc mare de a fi inundate, aflate în vecinătatea unor canale pluviale deschise (canalul Morilor, canalul Ţiganca, canalul Mureşel).
Câştigătorul acestui contract va trebui să ofere măsuri de remediere a reţelei de utilităţi afectate după viituri, scurgeri de gheţuri, prin debarasarea gurilor de vărsare în emisari, prin înlăturarea gunoaielor şi/sau a sloiurilor de gheaţă.
Valoarea estimată a contractului este de 687.903 lei, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 20 august, ora 9.00.
În municipiul Arad, reţeaua de canalizare este construită în sistem separativ – canalizare menajeră şi pluvială, cu porţiuni restrânse de canalizare unitară, preluată de reţelele de canalizare menajeră.
Apele pluviale din municipiul Arad sunt canalizate în râul Mureş, canalul Mureşel, canalul Ţiganca, canalul Morilor, canalul legător dintre canalul Morilor și valea cadastrată Zădărlac, canalul Ier, canalele de desecare de la periferia municipiului: Ier, Sânleani, canalul de desecare strada Trotuşului, canalul de desecare str. Faurilor.
Apele pluviale colectate în reţelele de canalizare pluvială sunt evacuate în râul Mureş dar şi în canalul Mureşel prin staţiile de pompare.
Apele meteorice din zona de nord şi centrală a municipiului Arad sunt colectate şi canalizate
gravitaţional în canalul Mureşel, prin canale de beton.

Recomandările redacției