reabilitare-termicaÎntr-unul din numerele trecute ale ziarului nostru vă informam că primarul Gheorghe Falcă a anunţat că s-a finalizat licitaţia pentru eleborarea documentaţiei tehnico-economice  privind reabilitarea unui număr de o sută de blocuri. Conform autorităţilor locale, proiectele tehnice pentru reabilitarea termică a blocurilor vor fi executate cu bani de la bugetul local, iar lucrările de reabilitare vor fi realizate cu fonduri europene, bani de la bugetul local, de la Guvern şi de la asociaţiile de proprietarui. „Există finanţare de la POR, Guvern, bugetul local şi cetăţeni, astfel încât în 16 luni să avem finalizate cele o sută de blocuri”, s-a lăudat primarul.
„La anunţuri stăm bine, mai rău stăm cu practica”
Reprezentanţii asociaţiilor de proprietari nu văd însă cu ochi buni modul în care se desfăşoară la Arad programul de reabilitare termică. Motivul? Lipsa de interes a autorităţilor locale. „La Arad, reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe începuse în anul 2009, prin adoptarea H.C.L.M.  nr.62/2009 care urma să execute reabilitarea la 58 de blocuri. Asta chiar dacă prin 2007 primarul Falcă afirma nonşalant că nu există legislaţie în acest domeniu, de parcă nu existau: O.G. 29/2000, Legea 325/2002 şi O.U.G. nr. 174/2002. Din cele 58 de blocuri, pentru care banii de reabilitare urmau să provină din scumpirea  gigacaloriei, lucru aprobat şi fundamentat prin H.C.L.M. nr.63/2009, au fost reabilitate efectiv 17 blocuri până acum, noiembrie 2013. Aşa de reabili­tate au fost că s-a ajuns la Parchet cu firmele alese de Primărie”, a declarat Vasile Arion, prim-vicepreşedintele Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad (ULALA). Acesta atrage încă o dată atenţia, că în cazul celor 17 blocuri intrate în program, după cinci ani de reabilitare, nu s-a făcut recepţia lucrărilor, astfel încât lipseşte actul care să ateste terminarea operaţiunii de reabilitare şi calitatea acesteia. „Acum suntem anunţaţi că licitaţia pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică a unui număr de 100 de blocuri s-a finalizat, fiind declarate câştigătoare şapte firme. Blocurile fiind împărţite în şapte loturi, iar lucrările vor fi executate cu fonduri europene, guvernamentale, locale şi de la cetăţeni. Până aici, stăm bine la capitolul anunţuri. Mai rău stăm cu practica. Nu ni se spune perioada de execuţie pentru cele 100 de blocuri, nu de altceva dar, mai urmează alte aproximativ 1.100 de blocuri la rând. Ce te faci cu obligaţiile luate de România faţă de U.E. privind eficienta energetică, capitol la care stăm catastrofal, atunci când vine vorba de consumul energetic rezidenţial”, mai spune prim-vicepreşedintele ULALA.
În continuare, Vasile Arion a ţinut să precizeze că membrii asociaţiilor de proprietari trebuie informaţi cu privire la drepturile pe care le au, pentru a nu cădea în capcanele întinse de patronii firmelor care acţionează cu rea-credinţă. „Ştiu asociaţiile de proprietari, adevăratele beneficiare ale reabilitării termice (şi nu primăriile, cum sunt considerate acum), ce drepturi le sunt conferite de actuala legislaţie în domeniu? Amintim câteva: Asociaţia, prin reprezentant trebuie să fie implicată de Primărie încă din etapa de licitare a execuţiei şi să aibă un cuvânt de spus în alegerea executantului lucrării. Acest reprezentant al asociaţiei trebuie să aibă cunoştinţe temeinice în construcţii, chiar putând fi angajat contra cost, el urmând să fie omul cheie în reuşita scopului propus. Mai departe reprezentantul asociaţiei trebuie să participe la verificarea tuturor fazelor de execuţie, la întocmi­rea proceselor-verbale încheiate pentru lucrările ascunse, la verificarea faptului că lucrările sunt în conformitate cu prevederile contractului, proiectului, caietelor de sarcini, reglementărilor tehnice în vigoare. Să interzică utilizarea materialelor necorespunzătoare sau a celor care nu au certificate de conformitate, declaraţii de conformitate sau agrement tehnic, să admită la plată numai lucrările corespunzătoare calitativ şi să ceară executan­tului refacerea lucrărilor efectuate ne­corespunzător”, a continuat Arion.
În ceea ce priveşte obligaţiile firmei care face lucrarea, reprezentantul ULALA spune că fiind vorba de un termosistem, trebuiesc evitate folosirea sistemelor hi­bride. „Materialele esenţiale trebuie să fie compatibile, iar furnizorul sistemului trebuie să asigure asistenţă teh­nică pe şantier pentru constructor. Personalul să fie calificat, instruit de către furnizorul materialelor cu privire la aplicarea termosistemului. Să nu se accepte abateri de la aceste derogări care vor compromite total lucrarea. Recomandăm chiar proprietarilor care pot observa dacă sunt pregătite suporturile, dacă straturile neaderente prăfoase ale zidăriei sunt eliminate şi nivelate, dacă plăcile pe polistiren au dimensiuni constante, cum se aplică diblurile, masa de şpaclu şi armarea cu fibră de sticlă, amorsa pentru tencu­iala şi tencuiala. Amintim asociaţiilor de proprietari că există standarde de costuri pentru lucrările de reabilitare. Este foarte important ca la semnarea proceselor verbale a lucrărilor de rea­bilitare termică să participe şi repre­zentanţi ai Inspecţiei de Stat în Cons­- trucţii”, a ţinut să precizeze Vasile Arion.
Mai trebuie spus că reprezentanţii asociaţiilor de proprietari aşteaptă din partea Primăriei şi a firmelor care vor să reabiliteze blocurile arădenilor măsuri co­recte, seriozitate, să respecte legile şi pe locuitorii blocurilor care trebuie reabilitate.

Recomandările redacției