incendiuAvând în vedere faptul că în această perioadă a anului se manifestă tempe­raturi ridicate, în scopul prevenirii incendiilor de vegetaţie uscată Primăria Municipiului Arad, prin Biroul protecţie civilă, voluntariat pentru situaţii de urgenţă atenţionează toţi deţinătorii de terenuri că în perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă.
În cazul în care se intenționează igienizarea terenurilor prin arderea resturilor vegetale, cetăţenii au obligaţia de a solicita şi de a obţine următoarele documente: accept de la Agenţia pentru Protecţia Mediului şi permis de lucru cu focul de la Primărie.
Obţinerea permisului de lucru cu focul se face după ce proprietarul terenului a primit acceptul de la Agenţia de Protecţia Mediului. Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale: condiţii meteorologice fără vânt; parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate; izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate; desfăşurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii; asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare; asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire. Pe terenurile în pantă, arderea miriştii se face pornind din partea de sus a pantei.
„Reamintim că persoanele care observă un incendiu au obligaţia de a anunţa prin orice mijloc serviciile de urgenţă la telefonul 112, primă­ria sau poliţia şi de a lua măsuri pentru limitarea şi stingerea incendiului. Informăm cetățenii că nerespec­ta­rea măsurilor de apă­rare împotriva incendiilor în cazul utilizării focului deschis se sancțio­nează contravențional de către reprezentanţii I.S.U, amenzile prevăzute de lege fiind de la 100 lei la 500 lei pentru neluarea tuturor măsurilor pentru stingerea jarului rezultat în urma arderilor şi de la 1.000 lei la 2.500 lei pentru lipsa permisului de lucru cu foc”, se arată într-un comunicat de presă al Primăriei Arad.
Totodată, Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda Naţională de Mediu pot aplica sancţiuni cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, pentru nerespectarea prevederilor le­gale cu privire la arderea miriştilor, în baza art. 96 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

Recomandările redacției