Primăria Municipiului Arad va contracta o firmă care să se ocupe cu întreţinerea şi reparaţia tehnicii de cal­cul, fiind lansată procedura de achiziţie publică a acestui contract.
Conform caietului de sarcini serviciile de întreţinere şi reparaţii teh­nică de calcul vor fi pentru calculatoare, imprimante, plotere, calculatoare por­tabile, servere, elemente active şi pasive de reţea, atât din punct de vedere hard cât şi soft ale Primăriei Arad. Va­loarea estimată a contractului este 87.379 lei, fără TVA.
Din cauză că marea parte a echipamentelor informatice deservesc acti­vitatea de relaţii cu publicul (plată impozite şi taxe locale, eliberare cărţi de identitate, certificate de naştere, de deces, de căsătorie, autorizaţii de construire, certificate de urbanism, preluare şi înregistare diferite acte, cereri, petiţii etc.) reprezentantul fir­mei câştigătoare trebuie să se prezinte în maxim 30 minute la sediul beneficiarului după primirea solicitării telefonice din partea acestuia.

Recomandările redacției