strandÎn numerele trecute ale ziarului nostru vă prezentam o serie întreagă de nereguli depistate de auditorii de la Curtea de Conturi cu prilejul controalelor făcute la Primăria Arad. În rapoartele întocmite în ultimii ani se vorbeşte despre cheltuieli nejustificate cu diverse studii de fezabilitate, despre sume plătite fără o bază reală unor constructori care sunt apropiaţi de primarul Gheorghe Falcă sau de proasta organizare a activităţii din Primărie.
În cele ce urmează vă vom prezenta câteva cazuri de lucrări pentru care s-au făcut plăţi din bugetul local cu o generozitate ieşită din comun. Deşi prejudiciile descoperite de echipa de control sunt mici, acestea nu fac decât să confirme faptul că banii publici sunt cheltuiţi cu o lejeritate mult prea mare. „În situaţiile de plată întocmite pentru obiectivul de investiţii «Lucrări de construire Bazin Ștrand copii şi vârstnici» la articolul de deviz  «CAO2E1 Turnare beton armat în rezervoare sau bazine subterane» a fost luat în calcul de constructor şi acceptat şi decontat de către beneficiar, un preţ unitar mai mare decât cel real şi legal, achitându-se în mod nejustificat antreprenorului suma de 1.253,49 lei. Plata sumei mentionate mai sus, s-a efectuat cu nerespectarea prevederilor pct. 2 din Normele Metodologice aprobate prin O.M.F.P. nr. 1792/2002 şi art. 54(5) din Legea nr. 273/2006, generând un prejudiciu asupra bugetului local, estimat la suma de 1.253,49 lei, la care se adaugă foloase nerealizate în va­loare de 65,81 lei, recuperate în timpul auditului şi virate în contul bugetului local”, se arată în raport.
Alte nereguli au fost depistate după verificarea actelor aferente „lucrărilor de refacere a mediului pentru obţinerea licenţei de exploatare a apei geotermale pe ştrandul Neptun”. În acest caz „s-au achitat antreprenorului, în mod nejustificat, alte materiale, la preţuri mai mari decât cele prevăzute în comanda înaintată constructorului, diferenţa plătită în plus însumând 1.133,43 lei”. Auditorii susţin că plata acestei diferenţe a fost făcută cu încălcarea aceloraşi proceduri legale menţionate anterior, determi­nând producerea unui prejudiciu de 1.133,43 lei. Din fericire a fost descoperit de Curtea de Conturi, iar suma a fost recuperată.
Au plătit fără să verifice devizele
În ceea ce priveşte lucrările la bazinul pentru copii şi vârstnici auditorii au constatat că în cazul betonului armat a fost luat în calcul un preţ unitar de 272,88 lei/mc, mai mare cu 31,25 decât preţul unitar al aceluiași articol de deviz, de 241,63 lei/mc. „Cauzele și împrejurările care au condus la această deficiență sunt efectuarea plății facturii emise de către executantul lucrării, fără a se verifica dacă preţul unitar pentru aceleași articolele de deviz sunt identice. În acest caz au fost încălcate preve­derile punctului 2 «Lichidarea cheltuielilor» din Normele metodologice pri­- vind angajarea, lichidarea, ordonan­ţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin O.M.F.P. nr.1792/2002, potrivit cărora în procesul execuţiei bugetare trebuie să se verifice documentele justificative din care rezultă obligaţia de plată precum şi realitatea sumei datorate, prevederi legale enunţate mai sus.   De asemenea, au fost încălcate şi prevederile art.54 alin (5) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale potrivit căruia documentele  trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepția bunurilor, executarea serviciilor şi altele asemenea, conform angajamentelor legale încheiate”, susţin autorii raportului.
Prejudiciul produs de firma care a lucrat la „refacerea mediului pentru obținerea licenței de explorare a apei geotermale pe Ștrandul Neptun” s-a constatat că în loc de „beton simplu” (care costa 219,10 lei/mc), aşa cum a comandat Primăria, s-a decontat „beton de ciment” (252 lei/mc). Cauzele care au făcut posibilă producerea prejudiciu­lui sunt aceleaşi cu cele descoperite la bazinul pentru copii şi vârstnici, şi anume efectu­area plății  fără a se verifica  dacă articolele de deviz înscrise în situația de plată cores­pund cu articolele din lista de materiale.

Recomandările redacției