Primăria municipiului infor­mea­ză printr-un comunicat de presă că vechiul cinematograf Grădiște se transformă într-un centru cultural modern ca urmare a investiției în reabilitarea acestuia. Cinemato­gra­ful Grădiște n-a mai funcționat din 1990 și a fost preluat de municipalitate în anul 2012, de la re­gia națională de difuzare a filmelor (RADEF), pentru a fi readus în circuitul cultural.
Viceprimarul Călin Bibarț a vi­zitat ieri cinematograful Grădiște, unde sunt în curs procedurile de recepție a lucrărilor. Investiția municipalității pentru reabilitarea clă­dirii (construită între anii 1920- 1930), și dotarea cu echipamente moderne este în valoare totală de 1.669.491 de lei (cu TVA).
Lucrările de reabilitare a imobi­lului au constat în asigurarea utili­tăților (apă, canalizare, gaz, ener­gie electrică), consolidarea și refacerea parțială a etajului și a planșeului peste parter, termoizolarea, re­pararea acoperișului, refacerea fi­ni­sajelor interioare și exterioare, înlocuirea tâmplăriei exterioare şi interioare, recompartimentări interioare pentru amenajarea de gru­pri sanitare, magazie, birou admi­- nistrativ, refacerea instalațiilor de iluminat și de climatizare, dotarea cu mobilier și aparatură modernă de proiecție și sonorizare. S-au rea­lizat lucrări și la  grădina de vară a cinematografului, respectiv de re­fa­cere a ecranului de proiecție, construirea a două grupuri sanitare noi şi de reamenajare exterioară.

Recomandările redacției