OLYMPUS DIGITAL CAMERAInspectoratul Şcolar Judeţean este sabotat de către Primăria Arad, care încearcă din toate puterile să împiedice transmiterea către Ministerul Educaţiei a reţelei şcolare. Termenul limită până la care inspectoratul trebuie să trimită situaţia reţelei şcolare şi a planului de şcolarizare ministerului este data de 15 ianuarie. „Pentru a veni în întâmpinarea primăriei, noi am întocmit reţeaua şcolară încă din luna octombrie a anului trecut. Am făcut analize, ne-am consultat cu toată lumea pentru a întocmi o reţea şcolară care să ţină cont de calitatea şi eficienţa actului educaţional, primăria neavând altceva de făcut decât să îşi dea acordul. Toate celelalte primării, inclusiv Consiliul Judeţean Arad, ne-au răspuns încă din luna decembrie. Abordând o rea-voinţă evidentă, Primăria Municipiului Arad este singura care nu ne-a răspuns nici acum, în condiţiile în care suntem deja în data de 9 ianuarie (n.r. ieri), iar termenul limită până la care trebuie trimise atât planul de şcolarizare cât şi reţeaua şcolară este data de 15. În plus, pentru fiecare unitate de învăţământ trebuie întocmite câte 20 de anexe. Singura reacţie a reprezentanţilor primăriei a fost aceea să ne înştiinţeze că vor face o şedinţă extraordinară în cursul săptămânii viitoare, în cadrul căreia să fie dezbătută reţeaua şcolară. Dacă până luni, la ora 12.00, nu primim nici un feed-back din partea primăriei, din punctul nostru de vedere, al Inspectoratului Şcolar, considerăm că, tacit, nu se vrea nici o modificare a reţelei, prin urmare vom transmite ministerului ultima configurare a reţelei şcolare. Aceasta a fost agreată în cele din urmă şi de primărie, care a fost de acord cu comasarea Liceului Forestier cu Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad. În schimb, noi nu am dat avizul conform pentru separarea Colegiului de Construcţii“, ne-a declarat Claudius Mladin, inspectorul şcolar general.
Şcoala Generală nr. 6 rămâne la Colegiul Tehnic
Fără a ţine cont de faptul că numărul de clase nu a cunoscut nici o diminuare, iar calitatea actului educaţional nu a scăzut deloc, primăria a vrut separarea Şcolii Generale nr. 6 de Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului şi reînfiinţarea Şcolii Gimnaziale nr. 6 Arad (fosta Şcoală Generală nr. 6)  ca unitate de sine stătătoare cu personalitate juridică. Conform primăriei, această propunere vine în întâmpinarea rezolvării numeroaselor disfuncţionalităţi care afectează buna organizare a unităţii de învăţământ Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad şi implicit interesele beneficiarilor direcţi respectiv elevii din ciclul primar şi cei din ciclul gimnazial precum şi al cadrelor didactice.
În 20.11.2013, în vederea emiterii avizului conform, cu caracter obligatoriu,  ISJ Arad a transmis adrese către Consiliul Judeţean Arad şi Consiliile locale din municipiu şi judeţ, prin care s-a solicitat Proiectul privind organizarea/reorganizarea reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi  particular pentru anul şcolar 2014-2015, din raza teritorială, în vederea desfăşurării demersurilor pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor. De asemenea, ISJ Arad, prin Anexele la adresa menţionată mai sus, a transmis sugestii de reorganizare a reţelei şcolare. Consiliul de Administrație al ISJ Arad a analizat în ședința din 17.12.2013, aceste propuneri, care în majoritate erau în concordanță cu propunerile ISJ Arad, cu excepția propunerii Primăriei Arad.
Analizând varianta transmisă de Primăria Arad, Consiliul de Administraţie al ISJ ARAD a constatat următoarele: din propunerea Primăriei, în cadrul reţelei unităţilor de învăţământ particular au fost  omise trei structuri arondate unor unităţi cu personalitate juridică. De asemenea, a fost omisă o unitate de învăţământ de nivel gimnazial special, cu personalitate juridică, Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă, Arad. Pentru emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare, Inspectoratul Şcolar a ţinut cont şi de următoarele criterii: calitatea educaţiei furnizată de unităţile de învăţământ, eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane şi încadrarea unităţii cu personalitate juridică în numărul de posturi aprobat, corelat cu numărul de elevi. (G.A.)

Recomandările redacției