navetaAvând în vedere Legea Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, instrucţiunile emise de Ministerul Educaţiei privind decontarea navetei cadrelor didactice şi necesitatea aprobării lunare în Consiliul Local după aprobarea în Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, a drepturilor băneşti aferente personalului didactic care solicită cheltuieli de deplasare, Primăria Municipiului Arad propune aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Arad, care solicită cheltuieli de deplasare la şi de la locul de muncă aferente lunilor octombrie şi noiembrie 2013, conform raportului Serviciului Buget şi Anexei la proiectul de hotărâre.
Astfel, pentru decontarea navetei cadrelor didactice pe lunile octombrie şi noiembrie Primăria Municipului Arad va plăti suma de 40.079 de lei.

Recomandările redacției