Primaria Municipiului Arad şi Consiliul Local Municipal Arad vor ela­bora, zilele viitoare, un proiect de hotâre şi un regulament privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în oraş.
Conform primarului municipiului Arad, se doreşte formarea unei co­misii din care să facă parte, pe lângă angajaţii primăriei şi consilieri locali, care să se ocupe de aceste acte normative, pornind de la prevederile Legii 185/2013, aprobată de curând de Guvern, deoarece este vorba des­pre o lege care, pe lângă că va ajuta la îmbunătăţirea  aspectului oraşului, va genera venituri la bugetul local.
Prin noul regulament privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în oraş se vor defini zonele în care se poate face publi­citate, se vor aproba reguli privind amplasarea mijloacelor de publicitate, se vor definitiva categoriile de mijloace de publicitate. De asemenea, actul normativ va cuprinde re­guli generale privind amplasarea firmelor pe faţadele clădirilor, reguli privind amplasarea panourilor pu­blicitare, a ecranelor şi publicităţii luminoase.
Tot în viitoarea hotărâre a Consi­liului Local Municipal se vor regăsi reguli privind amplasarea panourilor de publicitate mobile, utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar dar şi amplasarea bannerelor şi stea­gurilor publicitare şi a mash-urilor şi afişelor publicitare. Noua lege, care va fi adaptată la nivel local, conţine reglemetarea afişajului afişelor pu­blicitate şi anunţurilor de mica pu­blicitate şi reglemetarea modului în care se face publicitatea cu vehicule publicitare şi cu ajutorul mijloacelor de transport în comun.
Pe lângă noile reguli de publicitate, proiectul de hotărâre a Consi­liului Local Municipal va conţine şi sancţiunile pentru nerespectarea pre­­vederilor regulamentului privind am­- plasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în oraş.
Legislaţia naţională recent aprobată prevede sancţiuni între 30.000 şi 50.000 de lei pentru încălcarea unor norme privind publicitatea în oraş.
(Ş.M.)

Recomandările redacției