Mandatele primarilor Avram Teodor – Almaș și Balint Traian – Gheorghe – Covă­sânț au încetat de drept. Prefectura a emis în data de 25 ianuarie 2017, un ordin privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de primar al comunei Almaș deținut de Teodor Avram. Ordinul a fost emis în baza referatului secretarului comunei Almaș prin care se propune emiterea sa ca urmare a demisiei lui Avram Teodor din funcția de primar.
De asemenea, în data de 30 ianuarie 2017, Prefectura a emis un alt ordin privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului  lui Traian – Gheorghe Balint, care îndeplinea funcția de primar al comunei Covăsânț. Ordinul a fost emis în baza referatului secretarului comunei Covăsânț, prin care se propune emiterea sa ca urmare a sentinței penale nr. 400/8.12. 2016 a Tribunalului Arad, pronunțată în dosarul cu nr. 3389/108/2016.
Până la data organizării alegerilor parțiale, în ambele comune, atribuțiile funcției de primar vor fi preluate de către viceprimari. Ordinele pot fi atacate la instanța de contencios administrativ în zece zile de la comunicare.     (S.S.)

Recomandările redacției