După agitația sărbătorească a finalului de an 2013, în aceste prime zile ale lui 2014, administrațiile din județ încearcă să-și traseze agenda priorită­ților pentru următoarea perioadă. Totul în lumina realistă a posibilităților bugetare proprii, la care se adaugă sprijinul guvernamental ori, în unele cazuri, finan­țările venite din bani europeni.
În această lumină, am discutat cu o serie de primari de orașe din județ despre prioritățile identificate spre a fi rea­lizate în acest an.
Unicitate absolută
primar ChCr BurdanDe ani buni, orașul Chișineu-Criș cunoaște o dezvoltare continuă, reprezentând totodată și o excepție benefică în județul Arad. Multiplele investiții de anvergură, mai ales străine, aduse în Chișineu-Criș de primarul Gheorghe Burdan și miile de noi locuri de muncă l-au trasformat în singurul oraș fără șomeri din județ. Mai mult chiar, orașul asigură locuri de muncă pentru oameni din localitățile învecinate, chiar și pentru un număr de cetățeni maghiari ce locuiesc „pe graniță“. Și totuși, în aceste circumstanțe, primarul Gheorghe Burdan continuă să aibă ca prioritate… atragerea de noi investitori. „Avem o listă de priorități, firește, dar trebuie să fac sublinierea că ne bazăm în exclusivitate pe banii proprii; sunt șanse foarte mici să primim și alți bani. Pentru noi toate guvernele sunt la fel: nici unul nu ne-a dat bani corespunzător statutului nostru de oraș. Mereu ni s-a spus că noi avem! Așa că mereu constituie o prioritate atragerea de noi investitori în Chișineu-Criș. Cât despre lucrările prioritare ce le vom face – subliniez: pe banii noștri, avem în plan următoarele: să realizăm pista de biciclete dintre Chișineu-Criș și satul Nădab – circa 3,5 km; să finalizăm noua grădiniță începută anul trecut – circa 20 de miliarde lei vechi; să continuăm modernizarea infrastructurii și în plus canalizarea precum și o stație nouă de epurare și modernizarea uzinei de apă. Și toate acestea, în situația în care de patru ani nu am mărit taxele și impozitele locale și nici anul acesta n-o vom face! De asemenea, pe lângă unele proiecte pe care le avem deja – unele de patru ani! – vrem să inițiem și o serie de proiecte transfrontaliere, cu vecinii unguri, pentru unele obiective de interes comun“.
Spitalul, înainte de toate
Pentru orașul Lipova, prioritatea momentului este de ordin… medical, după cum ne spunea primarul Mircea Jichici. „Prioritatea absolută a acestui an este primar Pecica Antalpentru noi reabilitarea și modernizarea Spitalului Orășenesc Lipova și a Spitalului TBC. Ne vom preocupa intens și de accesarea fondurilor europene prin realizarea de proiecte pentru diverse alte obiective precum drumuri și apă-canalizare. De asemenea, vom monitoriza atent și stadiul lucrărilor de modernizare a zonei centrale dar și a altor lucrări începute la unele obiective de interes general. Aceasta ar fi enumerarea câtorva obiective mai mari pe care ne vom concentra atenția în acest an“.
Infrastructura este prioritară
La Pecica, administrația condusă de pri­marul Petru Antal își concentrează aten­ția în principal tot pe modernizarea ora­- șului. „Investițiile vor merge în principal în infrastructură, aici incluzând și lucrări la extinderea rețelei de apă și canalizare și execuția unei stații de epurare noi. Vom continua cu asfaltarea străzilor din oraș dar și cu reali­zarea drumului de centură a orașului. Pe lângă acestea mai avem și o listă de investiții de mai mică anvergură, ce se vor derula pe parcursul anului. Trebuie să subliniez că beneficiem de un grad de colectare al taxelor de circa 75-80%, drept pentru care și anul acesta vom merge cu același cuantum de taxe și impozite locale ca anul trecut“.
Studiul finanțărilor nerambursabile
Succint, primarul orașului Curtici, Ni­colae Aaniței ne-a precizat câteva direcții de acțiune. „Fiind iarnă – chiar dacă vremea-i acum neobișnuit de caldă, se poate schimba dramatic de la o zi la alta – ne preocupăm mai mult de stu­diul posibilităților de a accesa cât mai mulți bani europeni prin diverse pro­iecte, pentru noua etapă 2014-2020. Facem o atentă selecție a proiectelor europene a căror condiții le îndeplinim și pentru care putem începe demersurile. Ne preocupăm, de asemenea, de pregătirea reluării lucrărilor la contrac­tele aflate în derulare, cum ar fi cele le­gate de școală; sunt însă și lucrări care se continuă, în funcție de specificul lor“.
Și la Ineu, după cum ne spunea tânărul primar Călin Abrudan, preocupările majore sunt tot pentru identificarea și elaborarea de proiecte pentru accesarea fondurilor europene dar există și o listă fermă de preocupări pentru următoarea perioadă. „Prioritară este modernizarea infrastructurii la care se adaugă continua preocupare pentru atragerea de noi investitori care să înființeze noi locuri de muncă. Apoi, la primăvară, vom continua cu modernizarea zonelor cu spații verzi, pentru a înfrumuseța aspectul stradal al orașului precum și alte lucrări curente. Firește că pentru fiecare din aceste inițiative am prevăzut câte o sumă de bani din bugetul propriu, ne bazăm însă și pe finanțările europene dar și pe sprijinul Consiliului Județean. Urmărim îndeaproape și stadiul demersurilor pentru reabi­litarea Cetății Ineului – chiar dacă nu e la noi, e un obiectiv definitoriu al Ineului – și avem speranțe ferme ca la începutul anului viitor lucrările să demareze. Continuăm, de asemenea, lucrările cu desfășurare multianuală“.
Priorități concrete
Direct și la obiect, Iosif Retter, primarul orașului Pâncota ne-a precizat că pentru acest an sunt trei priorități mari. „Pri­vitor la lucrările acestui an, trei priori­tăți se impun: pista de biciclete, reabilitarea rigolelor (a șanțurilor) și introducerea canalizării. Firește mai sunt și alte lucrări dar nu de această anver­gură și oricum se vor realiza în limita fondurilor de care vom beneficia“.
Bonificație majorată
Vasile Ciceac, primarul orașului Nădlac, ne-a precizat și el că obiectivele principale se leagă de atragerea de investitori, continuarea proiectelor multianuale: canalizarea menajeră și proiectul trans­frontalier „Drumul Paloti“. „Prioritățile vi­zează atra­gerea de noi investitori, continuarea modernizării infrastructurii și a utilităților. În plus, din bugetul local vom finaliza Parcul Central, Ștrandul Nădlac și canalizarea pluvială, plus alei pietonale și trotuare. Precizez că avem aceleași OLYMPUS DIGITAL CAMERAtaxe și impozite ca în 2013 și în plus am mărit bonificația pentru persoanele fizice care plătesc integral până în 31 martie de la 5% la 10%“.
Colectare de 90%!
Infrastructura reprezintă în continuare o prioritate pentru administrația orașului Sântana. Primarul Daniel Tomuța ne-a enumerat și alte câteva din obiectivele prioritare. „Vom continua eforturile pentru modernizarea in­frastructurii dar și pentru finalizarea introducerii canalizării, cu care suntem gata în proporție de 80%. Va urma extinderea spre satul Caporal Alexa și demararea execuției stației de epurare. Vreau să precizez, de asemenea, și aspectul pozitiv că  avem un grad de colectare a taxelor deo­sebit – de 90% ! – și am considerat că anul acesta putem merge pe același nivel al taxelor de anul trecut, cu excepția celor majorate la nivel central, firește“.
(F.B.)primar Ineu Abrudan primar Pincota Retter primar Sintana TOMUTA

Recomandările redacției