Gestionarea situațiilor de urgență, precum și alte atribuții ce vizează reorganiazarea rețelei școlare au fost temele întâlnirii de lucru, la care au fost invitați edilii și reprezentanții primăriilor din județ. Întâlnirea de lucru, organizată la inițiativa Prefecturii Arad a avut loc la Moneasa, iar prefectul Florentina Horgea s-a ocupat de instruirea și coordonarea reprezentanților celor 77 de unități administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza județului.

În timpul desfășurării lucrărilor, reprezentanții de UAT-uri au putut să se familiarizeze cu ultimele noutăți din domeniul gestionării situațiilor de urgență la nivelul unităților administrativ-teritoriale, primarii fiind instruiți atât cu privire la obligațiile pe care le au în privința pregătirii în domeniul situațiilor de urgență, dar și cu privire la obligațiile pe care le au cu privire la serviciile voluntare pentru situații de urgență.

De asemenea, la ședințele de instruire s-a mai discutat despre responsabilitățile autorităților publice locale referitoare la problemele de mediu, despre atribuțiile autorităților locale în privința sănătății publice, despre organizarea și reorganizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar, despre organizarea și desfășurarea adunărilor publice etc. De menționat că și, reprezentanții Prefecturii au susținut, la rândul lor, colocvii documentate pe teme de larg interes pentru unitățile administrativ – teritoriale.

La instruirea de la Moneasa au participat, alături de prefectul Florentina Horgea și de subprefectul, Vasilică Damian, mai mulți reprezentanți ai Prefecturii și ai tuturor instituțiilor deconcentrate ale statului. Într-una din zile, la lucrări a fost przent și președintele Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, Felix Cosma, împreună Alexandra Coiculescu, consilier în cadrul ANFP.

„Programul intens al dezbaterilor desfășurate în cadrul acestei sesiuni de instruire de la Moneasa confirmă, o dată în plus, importanța acestora și nevoia constantă a reprezentanților unităților administrativ-teritoriale de a se informa cu privire la ultimele noutăți din domeniile lor de interes. Nu în ultimul rând, aș sublinia că prezența Președintelui ANFP a fost onorantă și binevenită, cei prezenți având ocazia să interacționeze la vârf în domeniul actualităților legislative referitoare la statutul funcționarului public. Le mulțumesc tuturor pentru participare, pentru modul exemplar în care și-au pregătit sintezele de informare și pentru buna desfășurare, în general, a sesiunii de instruire.”, a spus  prefectul județului, Florentina Horgea.

Recomandările redacției