Agenția Națională de Integritate (ANI) taie din nou în carne vie la Arad. Potrivit unui comunicat dat publicității ieri, instituția a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natură administrativă în cazul a zece foști și actuali aleși locali. Printre aceștia se numără și Ana Lenuța Moțica, primarul comunei Gurahonț. Dar haideți să vedem ce a reținut ANI în sarcina sa. „În perioada 4 septembrie 2012 – 9 aprilie 2014 a exercitat simultan funcția de primar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Liceului «Ioan Buteanu» Gurahonț, Județul Arad, încălcând astfel dispozi­țiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 aplicabile în perioada supusă evaluării și ale dispozițiilor art. 91, alin. (3), teza 1 din același act normativ”, susțin reprezentanții ANI.
De menținat că în art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/ 2003, se arată că „funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al muni­cipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice; […] g) calitatea de comerciant persoa­nă fizică autorizată”; iar prin art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, se stabilește că „alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.
Moțica susține că a acționat în interesul școlii
Pe de altă parte, Ana Lenuța Moțica se consideră nevinovată, susținând că a contestat în instanță decizia ANI și așteaptă ca judecătorii să se pronunțe. În plus, a ținut să precizeze că nu a făcut decât să acționeze în interesul școlii unde a lucrat și pe care a condus-o, neîncasând nici un leu de pe urma activității prestate în Consiliul de Administrație. „Având în vedere experiența mea de profesor și faptul că am fost director timp de cinci ani, am considerat
că este în beneficiul unității de învățământ să fiu în Consiliul de Administrație. Chiar dacă mi-aș fi trimis un re­pre­zentat, în calitate de primar, tot eu aș fi fost răspunzătoare pentru modul în care ar fi votat acesta. Pe de altă parte, trebuie spus că, potrivit legii, primarul nu participă la vot în ședințele de Consiliu Local, deci atunci când s-a votat alocarea unor sume, nu m-am aflat în incompatibilitate”, a declarat Ana Lenuța Moțica.
În încheiere, aceasta susține că au mai fost primari declarați incompatibili de către ANI pentru că au făcut parte din consiliile de administrație ale unor școli, dar au contestat deciziile cu pricina în instanță și au avut câștig de cauză.

Recomandările redacției