bacProbele scrise de la bacalaureatul de toamnă încep astăzi cu examenul la limba şi literatura română, pentru care au fost pregătite două tipuri de subiecte, pentru profilul umanist şi respectiv cel real.
Absolvenţii vor avea, în funcţie de profilul şi filiera pe care le-au urmat în învăţământul liceal, două tipuri de subiecte. Astfel, absolvenţii fi­lierei teoretice – profilul umanist şi cei ai filierei vocaţionale – profilul pedagogic, vor avea acelaşi tip de subiecte, iar absolvenţii filierei teoretice – profil real, ai filierei tehnologice şi ai filierei vocaţionale vor primi alte tipuri de subiecte.
Probele scrise vor continua mâi­ne cu examenul la limba şi litera­tura maternă, miercuri cu proba obligatorie a profilului şi vineri cu proba la alegere a profilului şi specializării.
Rezultatele vor fi afişate în 1 septembrie, până la ora 12.00 şi în aceeaşi zi vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12.00 şi 16.00. Contestaţiile vor fi soluţionate în 2 şi 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice pe 4 septembrie.
Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a solicitat duminică, într-o videoconferinţă la care au participat inspectorii şcolari generali, preşedinţii comisiilor judeţene de examen şi membrii Comisiei Naţio­nale de Bacalaureat, ca toţi cei implicaţi în organizarea şi desfă­şu­rarea examenului să respecte strict regu­lamentele şi să aibă toleranţă zero faţă de orice tentativă de fraudare.
„Absolvenţii de liceu promo­vează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, la care rezultatele nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea; au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise. Candidaţii nu pot intra în sălile de examen cu ghioz­dane, rucsacuri, sacoşe sau poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen“, ne-a declarat prof. Mariana Tocaciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad.
De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiec­telor. Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare, ce permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezol­varea subiectelor, pentru efectua­rea calculelor, pentru comuni­care între candidaţi sau cu persoane din exterior.
Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi eliminaţi din examen, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceştia nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.
Probele se organizează în cele cinci centre de evaluare: Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Arad, Cole­giul Naţional Moise Nicoară Arad, Colegiul Naţional Vasile Goldiş Arad, Liceul Tehnologic Chişineu Criş şi Liceul Mihai Viteazul Ineu.

Recomandările redacției