Un grup de cinci oameni de la Asociația Composesoratului Urbarial Luncșoara au fost la București pentru a-și expune problemele. Ei au vrut să facă și greva foamei, dar au fost deturnați de la acest gest extrem de către Doina Pană, ministru delegat pentru Ape, Păduri și Piscicultură. „Ei au fost invitați la o discuție și și-au spus punctul de vedere în legătură cu problemele Composesoratului. Au înaintat și o petiție și au fost asi­gurați că problema lor va fi cerce­tată. Totodată, oamenii au fost che­- mați și audiați în Comisia de Drep­- turile Omului, Etică și Abuzuri din cadrul Camerei De­putaților. Asigu­răm pe toți cei inte­resați în Cazul Luncșoara că vom lupta pentru repunerea asociației pe baze solide”, a spus Angel Popescu, președintele Or­ganizației Noua Dreaptă Arad.

Recomandările redacției