• Deficit de 11.000 de lei pentru fiecare angajat
  • Arădenii plătesc pentru gigacalorie printre cele mai mari prețuri din țară.
  • Calitatea lasă de multe ori de dorit.
  • Salarii medii de aproape 4.000 de lei.

Consilierii locali sunt convocați, astăzi, începând cu ora 14, la o nouă ședință extraordinara a CLM, pentru a dezbate și a vota 24 de proiecte de hotărâre.
Printre acestea se află și un proiect cu privire la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CET Arad.
În raportul serviciului de specialitate atașat proiectului, autoritățile locale recunosc că anul acesta, productivitatea muncii va scădea cu 11.000 de lei pentru fiecare salariat, comparativ cu productivitatea muncii de anul trecut, semn că managementul societății este departe de a fi unul performant. Nu trebuie uitat nici faptul că locuitorii municipiului care încă se încălzesc în sistem centralizat plătesc printre cele mai mari prețuri din țară, iar calitatea serviciilor de care beneficiază lasă de multe ori de dorit, cum s-a întâmplat și iarna trecută. „Productivitatea muncii planificată pentru anul 2018 este de 379 mii lei/persoană față de productivitatea muncii realizată în anul 2017, de 390 mii lei/persoana”, se arată cu foarte multă seninătate în raport.
De menționat că potrivit documentelor care au ajuns în mapa consilierilor locali, cheltuielile cu personalul în bugetul pentru 2018 al societății sunt la nivelul cheltuielilor bugetate pentru anul trecut, și anume 16.654 mii lei.
Au crescut salariile
Pe de altă parte, în ceea ce privește cheltuielile de natură salarială, lucrurile stau diferit. „În anul 2017, suma prevăzută la capitolul – cheltuieli de natură salarială în bugetul de venituri și cheltuieli a fost de 13.338 mii lei. În anul 2018, suma prevăzută la capitolul – cheltuieli de natură salarială, in proiectul de buget de venituri și cheltuieli este de 15.896 mii lei și se datorează modificarilor legislative aduse de O.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 și H.G.R. nr. 846/2017 privind modificarea salariului minim pe economie la 1.900 lei, și anume: transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, în cuantum de 2.908 mii lei, majorarea salariului mediu brut, in cuantum de 28 mii lei”, mai susțin autorii raportului.
În ceea ce privește câștigul mediu lunar pe salariat, acesta este, anul acesta, de 3.932 lei, în creștere față de anul trecut, când a fost „doar” 3.904 lei de persoană.
Trebuie însă spus că veniturile prevăzute pentru anul 2018 sunt în creștere față de anul trecut, iar cheltuielile în scădere.
„Veniturile totale prevăzute pentru anul 2018, sunt în cuantum de 102.375 mii lei față de nivelul veniturilor realizate în anul 2017, în cuantum de 101.879 mii lei. Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2018 sunt în cuantum de 102.291 mii lei, față de nivelul cheltuielilor totale realizate în anul 2017 în cuantum de 120.729 mii lei”, se mai arată în document.

Recomandările redacției