Senatul Universității de Vest „Vasile Goldiș” îi va decerna astăzi, orele 9,00, în cadrul unei manifestări festive organizate în Aula „Ștefan Ciciop Pop” (B.dl Revoluției 94-96) înaltul titlu academic de DOCTOR HONORIS CAUSA, d-lui prof. univ. dr. Kéki Sándor de la Universitatea din Debrecen – Ungaria, ilustră personalitate academică și științifică din Ungaria.
Activitatea ştiinţifică desfăşurată de prof. univ. dr. Kéki Sándor constă în 95 de articole în reviste internaţionale cotate ISI din totalul celor 139 de lucrări ştiinţifice publicate, având un factor de impact cumulativ de 224 puncte şi un număr de 502 citări în referinţe independente.
Pe lângă activitatea didactică şi de cercetare, dl. prof. dr. Kéki Sándor a desfăşurat şi o excelentă activitate publică, fiind membru în Comisia de Lucru a Chimiei Polimerilor şi în Comisia de lucru a Materialelor Plastice, ambele de pe lângă Academia Maghiară. Între 2005-2011 a fost secretarul Comisiei Complexe de Tehnologie şi Ştiinţa Materialelor de pe lângă ASM.
În prezent, este membru în Comisia de Chimie Anorganică şi Ştiinţa Materialelor de la ASM şi reprezentant doctoral al Secţiei de Ştiinţe Chimice a Academiei de Științe Maghiare.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției