Sindicatele din învăţământul arădean, care fac parte din Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, apreciază ca benefică Hotărârea Parlamentului României de a soluţiona problema cadrelor didactice participante la concursul de titularizare din anul 2012 pentru ocuparea posturilor vacante.
Astfel, cadrele didactice netitulare calificate care au participat la concursul naţional unic de titularizare şi care au obţinut cel puţin nota şapte şi au ocupat o catedră, devin titulari ai scolii respective dacă se certifică viabilitatea catedrei şi dacă consiliul de administraţie al şcolii respective este de acord. De aceste prevederi beneficiază în anul 2013 şi candidaţii care au obţinut cel puţin nota şapte la concursul de titularizare în anul 2012.
Sindicatele precizează că prin această intervenţie legislativă Parlamentul României a înlăturat discriminarea apărută în rândul cadrelor didactice participante la concursurile de titularizare după intrarea în vigoare a Legii Educaţiei Naţionale. Sindicaliştii au convenit cu Ministerul Educaţiei ca, imediat după publicarea în Monitorul Oficial al României a Legii bugetului de stat pe anul 2013, să modifice Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, în sensul de a permite şi cadrelor didactice, participante la concursul de titularizare din anul 2012, să solicite, dacă există post viabil, titularizarea la nivelul unităţii de învăţământ.
Ministerul Educaţiei a precizat că toţi candidaţii care au obţinut nota şapte sau peste şapte la concursul de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar din august 2012 şi care au ocupat, în baza acestor note, un post pe perioadă determinată în anul şcolar 2012-2013 se vor putea titulariza. Candidaţii care au obţinut minimum nota şapte la concursul de anul trecut vor putea încheia un contract pe perioadă nedeterminată cu unitatea de învăţământ în care sunt repartizaţi la acest moment, dacă postul e viabil şi candidaţii obţin avizul Consiliului de Admi­nistraţie.

Recomandările redacției