În foarte multe unități de învățământ cursurile sunt suspendate pentru 14 zile, iar profesorii și elevii sunt nevoiți sa facă scoală online. Dacă refuză acest lucru, vor fi chemati la comisiile de disciplină și sancționați.

Doar orele efectuate vor fi remunerate. Există la nivelul fiecărei unități de învătmant posibilitatea de a organiza comisii de disciplină pentru acele cadre didactice ce refuză predarea online.

Prin urmare, profesorii care refuza să predea online vor fi chemati la comisiile de disciplină și vor fi sancționați.

Încă din 21 septembrie, premierul Ludovic Orban spunea despre profesorii care nu vor să predea online: „Vom lua masurile legale care se impun. Daca va fi necesar sa facem modificari ale legii, vom face”, afirma el atunci.

Cadrele didactice care refuză predarea on line pot fi sanctionati disciplinar, potrivit art. 280 alin. (1) din Legea nr. 1/2011: Personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin si a fisei anuale a postului ocupat potrivit contractului individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/institutiei, conform legii.

Sancțiunile disciplinare care se pot aplica personalului prevazut la alin. (1), în raport cu gravitatea abaterilor, sunt: observație scrisă; avertisment; diminuarea salariului de bază cu pana la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni; suspendarea, pe o perioadă de până 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare sau pentru obținerea gradelor didactice ori a unei funcții de conducere, de îndrumare și de control; desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Răspunderea patrimonială a personalului didactic, a personalului didactic auxiliar, precum și a celui de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar se stabilește potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum și celelalte acte pentru recuperarea pagubelor și a prejudiciilor se fac de conducerea unității sau a institutiei al cărei salariat este cel în cauză, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

Recomandările redacției