invSindicatul Democratic din Învăţământ Arad a solicitat, prin adrese înaintate Ministerului Educaţiei Naţionale, deblocarea de posturi nedidactice şi posturi didactice auxiliare în vederea bunei desfăşurări a activităţii în grădiniţele, şcolile gimnaziale şi liceele din judeţul Arad. „În acest moment suntem în curs de a finaliza o campanie de strângere de semnături de susţinere a personalului nedidactic din unităţile aparţinătoare. Peste 80% din unităţile şcolare aparţinătoare ne-au trimis tabelele cu semnăturile a peste 460 de salariaţi, susţinători ai acestui demers. Acestea au fost direcţionate către Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, pentru a constitui anexă la Memoriul pe care federaţia noastră îl va depune la Ministerul Educaţiei Naţionale“, ne-a declarat prof. Dănuţ Ieneşescu, liderul Sin­- dicatului Democratic din Învăţământ Arad.
Adresa înaintată de sindicatul arădean, încă din luna aprilie 2013, către Ministerul Educaţiei Naţionale, lui George Ghelmez, Director al Direcţiei Resurse Umane şi Salarizare, precum şi Memoriul FSLI care va avea ca anexă tabelele cu semnături, au ca revendicări următoarele probleme: scoaterea sporului de vechime din salariul de încadrare al personalului nedidactic şi aplicarea acestuia ca procent la salariul de încadrare; creşterea salariului personalului nedidactic în funcţie de salariul minim pe economie şi deblocarea posturilor de la nivelul unităţii şcolare în vederea evitării supranormării personalului nedidactic şi didactic auxiliar.
Demersul Sindicatului Democratic din Învăţământ Arad are la bază anularea ordonanţei prin care în sistemul bugetar-educaţie, posturile vacantate se blo­chează, chiar dacă au fost unice. Deblocarea, în acest moment, se face astfel: un post la şapte posturi vacantate. De asemenea, pentru perioada următoare, FSLI mai are în vedere elaborarea unei noi legi a educaţiei naţionale, care să aibă acceptul tuturor factorilor implicaţi în acest domeniu. Modificările la lege vor constitui obiectul unor viitoare dezbateri publice.

Lasă un răspuns

Recomandările redacției