Dreptul cadrelor didactice netitulare calificate de a se titulariza în învăţă­mântul preuniversitar, pe baza rezulta­telor obţinute la concursul de titulari­- zare, se extinde de la trei la şase ani. Cadrele didactice netitulare calificate, care au participat în ultimii şase ani la concursul naţional unic de titularizare, au obţinut cel puţin media 7 şi au ocupat un post, au posibilitatea de a deveni titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar, după parcurgerea unei proceduri aprobate prin ordin al minis­trului Educaţiei.

Recomandările redacției