Gospodărirea Comunală Arad a anunțat programul cimitirelor din Arad pentru data de 1 noiembrie, dată la care se sărbătorește Ziua Morților. Astfel, accesul în Cimitirul Pomenirea, Cimitirul Eternitatea, Cimitirul Gai și Cimitirul Mureșel se poate face între orele 8:00 –20:00, iar accesul auto va fi interzis, cu excepția autovehiculelor mortuare și autoturismele care transportă persoane cu handicap locomotor sau mobilitate redusă, pe baza legitimației care atestă acest fapt. Cimitirele se vor închide la ora 22:00. Totodată, conducerea GCA a vrut să rea­mintească cetățenilor cărora le-a expirat conceciunea unui loc de înhumare că aceștia trebuie să ia legătura cu Serviciul Administrare Cimitire telefonic sau personal: „Dorim, în același timp să informăm deținătorii locurilor de înhu­- mare aflate în cimitirele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea, să se prezinte de urgență la Serviciul Admi­- nistrare Cimitire, cu sediul de pe str. Poetului nr. 1 sau calea Bodrogului nr. 1 de luni până vineri, între orele 08:00-15:00, telefon 0257/272.117 sau 0257/281.161, în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contractelor de concesiune și achitării taxelor de închiriere cimitire/locuri de veci”.

Recomandările redacției